Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Onderzoekers Tops en Tromp pleiten voor coffeeshopverbod voor toeristen

14 november 2019, 17.39 uur · Aangepast 14 november 2019, 18.07 uur · Door Redactie

De onderzoekers Pieter Tops en Jan Tromp, die eerder dit jaar het rapport 'De achterkant van Amsterdam' opstelden, pleitten vanmiddag in de Stopera nogmaals voor een opvallende maatregel. Zij vinden dat een verbod op het verkopen van drugs in coffeeshops aan buitenlandse toeristen moet worden overwogen. 

Dat zei Tromp zojuist in de gemeenteraad, meldt De Telegraaf. De twee vinden dat Amsterdam al eerder met deze maatregel, die in Maastricht reeds is ingevoerd, had moeten beginnen. De regel houdt in dat alleen mensen die in Nederland wonen en meerderjarig zijn.

Tops en Tromp vroegen de raad en burgemeester Halsema vanmiddag om dit systeem alsnog in te voeren. Tromp zei dat de maatregel in Maastricht in het begin weliswaar zorgde voor meer straathandel, maar dat dat vrij snel onder controle was doordat men erop voorbereid was.

De twee menen dan ook dat als zo'n systeem ook hier wordt ingevoerd, de voorbereiding goed moet zijn. Dat houdt volgens ze onderzoekers in dat Amsterdam naar buiten toe moet uitdragen dat het niet meer de stad is die toeristen hoeven te bezoeken om drugs te gebruiken. 

Rapport

Dat de onderzoekers pleiten voor de maatregel is niet nieuw.  In hun spraakmakende rapport De Achterkant van Amsterdam benoemen ze dit ook. 'Het verdient verdient aanbeveling nog eens goed te kijken naar het ingezetenencriterium waar Amsterdam zeven jaar geleden niet aan wilde. Het kan een bijdrage zijn aan beteugeling van de urban jungle in de binnenstad', is in het rapport te lezen.

'Handhaving is cruciaal. Bovendien moet aan invoering van het ingezetenencriterium zeker in de Amsterdamse situatie een intensieve, op buitenlandse toeristen gerichte voorlichtingscampagne vooraf gaan', pleiten de twee ook in het rapport al voor een goede voorbereiding in het geval van de maatregel.