Start van hoofdcontent

Stad

nl

Aangifte discriminatie tegen basisschool: 'Nederlands kind is welkom, Marokkaans kind niet'

25 november 2019, 11.33 uur · Aangepast 25 november 2019, 15.45 uur · Door Redactie

Onder haar echte Marokkaanse naam was er geen plek voor haar dochter op basisschool De Notenkraker, toen ze later met een fictieve Nederlandse naam contact opnam was er plotseling wel plek. Dit alles blijkt uit een mailwisseling tussen een moeder en de school die AT5 ook heeft ingezien. De school spreekt van een misverstand, 'de twee verschillende antwoorden zijn per abuis gegeven', zegt directeur Antoinette van Zalinge.

De moeder, die anoniem wil blijven, heeft vandaag aangifte gedaan van discriminatie en de politieke partij DENK vraagt een spoeddebat aan in de gemeenteraad over deze kwestie. Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) is erg geschrokken en gaat tot op de bodem uitzoeken wat er is gebeurd.

'Ik ben inmiddels dertig jaar en voelde me deze week voor het eerst Marokkaans,' zegt de moeder om wier dochtertje het gaat. Vanmorgen heeft ze naar aanleiding van de conversatie met de school aangifte gedaan van discriminatie.  'Het is een gevoel alsof je echt anders bent en er nooit echt bij zult horen.'

AT5

Quote

'Ik schrok ontzettend. Ik hoopte echt dat mijn gevoel niet zou kloppen.' 

anonieme moeder

Ze zocht een school voor haar dochtertje en mailde met basisschool De Notenkraker in de Hoofddorppleinbuurt. Er zou geen plek zijn in groep drie, maar de moeder vertrouwde het niet. Daarop heeft ze met een ander adres en de naam Kim Schutte nogmaals gemaild. Voor haar fictieve dochtertje Victorine bleek ze wél op gesprek te kunnen komen.  'Ik schrok ontzettend', vertelt ze. 'Ik hoopte namelijk echt dat mijn gevoel niet zou kloppen.' 

Onder haar eigen naam vroeg ze nogmaals of het echt niet kon, het antwoord bleef nee. Onder de naam van Kim vroeg ze indien het gesprek goed zou verlopen wanneer er plek zou zijn. Het antwoord: na de kerstvakantie. 'Dat was voor mij echt genoeg bevestiging dat mijn kinderen vanwege hun Marokkaanse achtergrond niet werden toegelaten', stelt de moeder.

 

Mourad Taimounti, fractievoorzitter van DENK, vraagt naar aanleiding van deze kwestie een spoeddebat aan. Hij zegt dit soort signalen vaker te horen, maar bewijs is er vaak niet.  'Nu hebben we een actieve moeder en dan zie je dat het wel naar voren komt. Het gebeurt gewoon en we moeten die signalen echt serieus nemen.'

Quote

'Ik ben woest, dit moeten we keihard aanpakken'

mourad taimounti, denk

Taimounti wil dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht en suggereert de inzet van een 'mystery guest' in het onderwijs, zoals ook gebeurt in het uitgaansleven of op de arbeidsmarkt. 'Ik denk dat de kansenongelijkheid hierdoor in stand wordt gehouden. Scholen en besturen die net het goede doen, die moeten we keihard aanpakken.'

Hij denkt dat er een angst achter schuilt bij de scholen om 'te zwart' te worden. 'Je ontneemt een kind onderwijs vanwege hele rare redenen, dat kan gewoon niet. Dit moeten we uitbannen. Ik ben echt woest dat dit gebeurt in mijn stad Amsterdam.'

Quote

'Per abuis twee verschillende antwoorden gegeven'

antoinette van zalinge, directeur

Antoinette van Zalinge, directeur van De Notenkraker, zegt dat het om een misverstand gaat. 'Heel vervelend dat dit zo is gelopen. Het is nooit onze bedoeling geweest deze ouder de indruk te geven dat ze niet welkom is bij ons op school. Wij zijn een openbare school en hier is echt iedereen welkom. Op onze school zitten kinderen van 24 nationaliteiten. Uit Syrië, Groot Brittannië, Irak, Marokko, Zuid-Korea, Portugal, Turkije, Rusland enzovoort.'

Over wat er is misgegaan zegt Van Zalinge het volgende: 'Er is bij ons op twee verschillende plekken geïnformeerd en daar zijn per abuis twee verschillende antwoorden gegeven. Dat had niet mogen gebeuren. Dat trekken we ons als school aan want dat geeft een hele verkeerde indruk aan ouders.'

'Om dit te voorkomen is de interne afspraak dat zij-instroomverzoeken altijd worden beoordeeld door de intern begeleider. Aan die interne afspraak hebben we onszelf niet gehouden en het spijt ons dat daardoor dit misverstand is ontstaan en de indruk is gewekt dat wij met twee maten meten.'

De moeder is met haar dochter alsnog welkom voor een gesprek. 'We hopen dat deze ouder nog met ons in gesprek wil blijven om naar de mogelijkheden van zij-instroom te kijken', zegt Van Zalinge.