Start van hoofdcontent

Stad

nl

Studiezalen dicht maar van alle kanten hulp aan kinderen én ouders

31 maart 2020, 18.40 uur · Aangepast 2 april 2020, 17.26 uur · Door Martine Bakker en Manon Stravens / De Balie Live Journalism

Niet alleen de scholen zijn dicht, ook de 26 studiezalen in de stad zijn door de coronacrisis gesloten. En dat is een groot probleem voor zevenhonderd kinderen uit veelal kwetsbare gezinnen. Die krijgen daar normaal gesproken dagelijks gratis ondersteuning. De lessen kunnen wel online doorgaan en er komt van alle kanten hulp, ook aan hun families.

Zo druk als de studiezalen begin deze maand nog waren, zo leeg zijn ze nu. Volgens directeur Abelhamid Idrissi moeten juist de kinderen uit kwetsbare gezinnen nu extra goed in de gaten worden gehouden. Honderden coaches bieden online hulp en alle zevenhonderd kinderen en hun ouders worden nu stuk voor stuk gebeld.

Telefoon roodgloeiend

'Als je hen vraagt hoe gaat het dan zeggen ze: "Het gaat goed"', vertelt Idrissi. 'Maar we hebben onze vraagstelling nu anders geformuleerd zoals: "Kent u een gezin dat boodschappen, of internet nodig heeft, of een laptop, of andere zorgen heeft?" Toen werden we massaal teruggebeld tot vannacht aan toe.'

Ook vandaag staat de telefoon roodgloeiend. Een bank doneerde honderd voedselpakketten, een oliegigant stelt medewerkers beschikbaar voor huiswerkbegeleiding en Stichting Leergeld levert honderdvijftig laptops. Dat helpt. Ook  leraren die het nu wat rustiger hebben, bieden hun hulp aan om de kinderen bij te spijkeren. 

Eén van de honderd voedselpakketten die een bank beschikbaar heeft gesteld
Quote

'We werden tot vannacht aan toe gebeld voor extra voedselpakketten en laptops'

abdelhamid idrissi, directeur studiezalen

De vier oudste kinderen van Zara (niet haar echte naam) doen ook samen met één laptop. De hulp is voor veel gezinnen belangrijk, ook om geen leerachterstand op te lopen. 'Het is roeien met wat je hebt', vertelt ze.

Vooral het ontbreken van de juiste kennis om haar kinderen te kunnen helpen met hun schoolwerk frustreert haar. 'Als ouder voel je je machteloos, je kunt je kinderen niet de juiste instructie geven, mijn kind zegt dan: mama we doen het anders. En je wil je kinderen ook niet in de war brengen.'

'Kleine woning, veel kinderen'

Leerlingbegeleider Vildan Kolic belt zijn leerlingen iedere dag voor begeleiding. En zo houdt hij ook de thuissituatie in de gaten. 'Het zijn vaak de minima gezinnen met kleine woningen en veel kinderen die het moeilijk hebben. Bijles geven op afstand is lastig, dus ik stel veel open vragen en vraag veel door, zodat je veel informatie krijgt om toch de signalen op te vangen waar iets niet goed gaat.'  

Quote

'Kinderen zijn angstig omdat er veel fake news over corona rondgaat. We adviseren ouders de berichten goed te checken'

dana hollander, leerlingbegeleider studiezalen

'We merken dat kinderen bang zijn omdat ze niet weten wat er aan de hand is' vertelt leerlingbegeleider Dana Hollander. 'Kinderen gaan soms uit het niets huilen. Dat komt ook omdat er veel fake news rondgaat. Ouders zijn niet altijd even goed in het fact checken van het nieuws. Als we ze spreken adviseren we ouders om het RIVM te volgen en het journaal te kijken en niet te luisteren wat er in appgroepen wordt verteld.' 

Begeleider Dana Hollander in gesprek met één van de leerlingen

Mijn grootste zorg is dat veel mensen niet beseffen hoe ingewikkeld het kan zijn voor een gezin', zegt Idrissi. 'Bijvoorbeeld, als een gezin geen internet heeft, is thuisonderwijs niet mogelijk. Maar als je doorvraagt blijkt dat het gezin door schulden uit huis is gezet en ergens moest onderhuren. Wij helpen ze dan met de basis, boodschappen, internet en een laptop, zodat je weer mee kunt draaien en dan samen zoeken naar een duurzame oplossing.'

De kansenongelijkheid op Amsterdamse basisscholen is nu twee keer zo groot als tien jaar geleden. Dat treft vooral kinderen die te maken hebben met armoede of een taalachterstand. AT5 en De Balie Live Journalism doen hier onderzoek naar.

 

Als leerkracht, schooldirecteur, bestuurder, onderwijsassistent of intern begeleider kun je meehelpen de kansenongelijkheid in kaart te brengen. Hiervoor hebben wij deze scholenenquête ontwikkeld. Zou je die in willen vullen en doorsturen naar collega's op Amsterdamse basisscholen? Het kan ook anoniem.