Start van hoofdcontent

Stad

nl

Scholen dicht, kinderen uit het zicht?

6 april 2020, 19.00 uur · Aangepast 7 april 2020, 14.16 uur · Door Martine Bakker en Manon Stravens / De Balie Live Journalism & De Balie Live Journalism / Manon Stravens

Scholen dicht, kinderen uit het zicht, is een veelgehoord signaal onder leerkrachten en hulpverleners. Nu de scholen voorlopig gesloten blijven vanwege de coronacrisis, maken ze zich in toenemende mate zorgen over kinderen uit probleemgezinnen. Want nog steeds is een grote groep kinderen volledig onbereikbaar. 

Wilbert Sawat, leerkracht basisschool De Achtsprong

Wilbert Sawat is leerkracht op basisschool De Achtsprong in Zuidoost. In de eerste week dat de scholen dicht waren, bleef 30 procent van de 280 kinderen en hun ouders onbereikbaar.

Geen contact

Door huisbezoek en inzet van het netwerk van de gezinnen, gaat het nu beter. Maar veel kinderen blijven nog steeds compleet uit het zicht. 'Wij zitten tussen de 5 en 10 procent leerlingen met wie we helemaal geen contact krijgen', vertelt Sawat.

Inmiddels is de vierde lesweek ingegaan. 'De contacten beginnen een beetje te komen, maar de achterstand is er al en die wordt alleen maar groter', aldus Sawat. 'Dat betekent dat die slag die we aan het maken zijn - het inlopen van hun achterstanden en het werk van de afgelopen jaren - nu verloren gaat.' 

Quote

'Met 5 à 10 procent van onze leerlingen krijgen we helemaal geen contact'

wilbert sawat, leerkracht basisschool de achtsprong

Sawat maakt zich ernstige zorgen over de leerachterstand van kinderen uit probleemgezinnen. Maar hij is ook bezorgd over hun thuissituatie. Vooral omdat hij de kinderen niet fysiek in de klas heeft en nu niet kan zien waar het niet goed gaat.

'Je mist signalen'

Dat ervaart ook orthopedagoog Marielle Beckers. Zij begeleidt dit soort kinderen en hun ouders en deelt de zorgen. Want nu de hulpverlening online moet, mis je de signalen.

Beckers: 'Als je ze hier of thuis ziet, kun je een oogje in het zeil houden. Je kunt zien hoe ze er uitzien, je kan non-verbale signalen goed zien. Zien ze er verzorgd uit of niet, zijn ze verdrietig of teruggetrokken? Dat kun je niet zien als je aan het videobellen bent.'

Quote

'Zijn ze verdrietig of teruggetrokken? Dat kun je niet zien als je aan het videobellen bent'

marielle beckers, orthopedagoog

Beckers en Sawat zijn daarom voorstanders van het openstellen van de scholen om les te kunnen geven aan de risicogroep. Een zomerschool kan een deel van de achterstand doen inhalen, maar dan moet je het ook verplicht stellen, vindt Sawat.

Anders blijven juist de kinderen uit de risicogezinnen weg. 'Die educatieve omgeving, die hebben ze thuis niet. Thuis is het laat opstaan, filmpjes kijken, op de bank hangen.'

Nog in bed

Hij geeft een voorbeeld: 'Vorige week belden we ouders. Om 11 uur hadden we contact met een moeder, die nog in bed bleek te liggen. We wilden haar kind spreken. 'Nee, dat gaan we niet doen', zei ze. Want dan moet ze opstaan.'

Het gaat Sawat zichtbaar aan het hart. 'Kom dan maar naar school.'

Leerplichtambtenaren

De gemeente deelt de zorgen over de risicoleerlingen. Deze week gaan de leerplichtambtenaren huisbezoeken afleggen om te zorgen dat de kinderen hun schoolwerk doen of naar school komen voor begeleiding.  

De kansenongelijkheid op Amsterdamse basisscholen is nu twee keer zo groot als tien jaar geleden. Dat treft vooral kinderen die te maken hebben met armoede of een taalachterstand. AT5 en De Balie Live Journalism doen hier onderzoek naar.

 

Als leerkracht, schooldirecteur, bestuurder, onderwijsassistent of intern begeleider kun je meehelpen de kansenongelijkheid in kaart te brengen. Hiervoor hebben wij deze scholenenquête ontwikkeld. Zou je die in willen vullen en doorsturen naar collega's op Amsterdamse basisscholen? Het kan ook anoniem.