Politiek

NL
V

Politieke partijen roepen op tot 'eeuwige grafrust' gemeentelijke begraafplaatsen

10 april 2020, 20.15 uur · Aangepast 10 april 2020, 20.28 uur
Door Redactie · Foto: Pixabay

De coronacrisis staat de wens van Amsterdammers die na hun dood begraven willen worden in hun land van herkomst in de weg. Ook in de wens om uit religieuze overtuiging voor onbepaalde tijd op een plek te begraven te blijven wordt nu niet altijd voorzien. Een raadsmeerderheid van PvdA, DENK, GroenLinks en D66 roept het college van burgemeester en wethouders daarom vandaag op om 'eeuwige grafrust' mogelijk te maken op gemeentelijke begraafplaatsen. 

Quote

'Er zijn geen islamitische begraafplaatsen met eeuwige grafrust in of rondom Amsterdam.'

sofyan mbarki, fractievoorzitter pvda-amsterdam

Door de diverse coronamaatregelen kunnen uitvaarten nu vaak niet plaatsvinden op de manier zoals de overledene en de nabestaanden dit hadden gewild. De maatregelen treffen alle Amsterdammers, maar in het bijzonder ook Amsterdammers die na de dood bij hun familie willen worden begraven in het land van herkomst of vanwege hun religie in een graf met eeuwige grafrust ter aarde willen worden besteld.

Omdat het luchtruim met Marokko is afgesloten en er in en om Amsterdam geen islamitische begraafplaatsen zijn waar voor onbepaalde tijd kan worden begraven, ontstaan er volgens de politieke partijen problemen voor islamitische Amsterdammers. 'Mensen met deze wensen worden nu gedwongen om te wachten in het mortuarium op Schiphol of uit te wijken naar andere plekken in Nederland. Maar daar ontstaat een tekort aan ruimte.', aldus Sofyan Mbarki, fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam. 

Quote

'Wij willen zo snel mogelijk eeuwigdurende grafrust op gemeentelijke begraafplaatsen'

SOFYAN MBARKI, FRACTIEVOORZITTER PVDA-AMSTERDAM

Samen met de fracties van DENK, GroenLinks en D66 roept Mbarki het college van burgemeester en wethouders daarom vandaag op om eeuwige grafrust mogelijk te maken op gemeentelijke begraafplaatsen: "Zo snel als kan, want de nood is hoog in deze tijd'. Ironisch genoeg komt dit verzoek op de sterfdag van iemand die zijn graf al na drie dagen verliet. 

Quote

'Het zou Amsterdam als solidaire stad passen om nabestaanden tegemoet te komen in de extra kosten van een uitvaart in deze tijd'

SOFYAN MBARKI, FRACTIEVOORZITTER PVDA-AMSTERDAM

Mbarki kijkt voor de oproep met een schuin oog naar zijn collega's in Rotterdam. Sinds 4 april 2020 kunnen de inwoners van die stad vanwege de corona-pandemie wel al voor onbepaalde tijd worden begraven op gemeentelijke begraafplaatsen. In de havenstad is bovendien een tijdelijke regeling ingesteld  om nabestaanden 25 procent korting te geven op de kosten van een uitvaart én de afkoop van grafrechten. De regeling loopt vooralsnog tot het moment dat de corona-maatregelen worden opgeheven. 

Mbarki en zijn mede-indieners pleiten in hun oproep  voor een regeling waarin de gemeente nabestaanden tegemoet komt in de extra kosten die een uitvaart in deze tijd met zich brengt: 'Dat vind ik passen bij de solidaire stad die Amsterdam is'. Hoe zo'n regeling er precies uit moet komen te zien, laat hij nu nog in het midden: 'Wij moeten met het college bespreken wat mogelijk en wenselijk is. Onze vragen kunnen daar een eerste aanzet toe zijn'.