Start van hoofdcontent

Panel

nl

AT5-studentenenquête: onderwijskwaliteit verslechterd door coronacrisis

4 juli 2020, 07.00 uur · Aangepast 28 augustus 2020, 16.33 uur · Door Nicolai Brannan

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het hoger onderwijs in de stad. Dat zeggen studenten die deelnamen aan een enquête van AT5, Folia en HvanA. Het online lessen volgen krijgt een onvoldoende van de deelnemers aan het onderzoek: een vijf. Volgens 75 procent van de ondervraagden is het onderwijs de afgelopen maanden verslechterd. Door de coronamaatregelen was fysiek onderwijs geven de afgelopen maanden niet mogelijk.

Online lessen

De uitslag van de enquête stemt somber. Het overgrote deel van de ruim vijfhonderd deelnemers spreekt zich negatief uit wat de coronacrisis met het onderwijs heeft gedaan. Veertig procent van studenten zegt dat het onderwijs veel slechter was, nog eens 35 procent spreekt van ‘iets slechter’. Het grootste bezwaar voor velen: online onderwijs moet geen blijvertje zijn.

‘De manier waarop je hulp kan krijgen in een echt klaslokaal is veel beter. Docenten krijgen online ook geen feedback en praten maar door. Het voelt een beetje als Netflix waar je 2100 euro per jaar voor betaalt’, schrijft een student. De interactie in de collegezaal wordt door velen gemist. ‘Er is een drempel gekomen voor het stellen van vragen, waardoor ik het gevoel heb dat ik veel minder leer’, schrijft iemand.

Quote

'Het voelt een beetje als Netflix waar je 2100 euro per jaar voor betaalt'

deelnemer enquête

Een ander: ‘Alles is online wat gewoon helemaal vreselijk is. School ging er goed mee om, maar de lessen zijn gewoon heel anders als je alles via Teams moet doen.’

Studievertraging

Bijna 45 procent van alle ondervraagden verwacht door de coronacrisis studievertraging op te lopen. Veertig procent denkt dat niet en zestien procent weet het nog niet. ‘Ik ga waarschijnlijk wel vertraging oplopen doordat ik mijn scriptie moeilijk kan uitvoeren’, zegt een deelnemer. Een ander schrijft over het stilleggen van de co-schappen: een vertraging van zo’n drie maanden. 

Geld terug

Het kabinet ziet ook de problemen. Studenten die tussen september dit jaar en januari volgend jaar afstuderen krijgen 535 euro collegegeld retour. Of de studievertraging door de coronacrisis veroorzaakt wordt doet er niet toe.

Een deel van de vertraging wordt veroorzaakt door stages die stil zijn komen te liggen. Van de groep ondervraagden die op het moment van corona stage liep - in totaal waren dat er 149 - , is van 35 procent het praktijkleren afgeblazen. ‘Mijn stagedeel van de minor die ik volgde zou in Kenia plaatsvinden’, schrijft iemand. 

Ook konden stages binnen de contactberoepen vaak geen doorgang vinden. ‘Cliëntcontact met ouderen is verboden door corona. Ik mag mijn cliënten helaas niet meer bezoeken, schrijft een student. Een ander: ‘Leerlingen konden niet naar school dus ik kon ook geen lesgeven.’

Volgend jaar

Ook voor volgend jaar verwachten veel studenten nog donkere wolken boven het onderwijs. Bijna 58 procent kijkt namelijk negatief tegen het komende studiejaar aan. 21 procent is positief. 

Quote

'Bang voor studievertraging. Bang dat ik geen baan krijg als ik klaar ben met studeren, en bang dat ik geen stage kan vinden over een jaar'

deelnemer enquête

Daarover schrijft iemand: ‘Ik wil fysiek onderwijs, geen zin om nog langer vanuit huis te studeren.’ Een ander: ‘Ik zie het met lede ogen aan en overweeg het eerste halfjaar over te slaan om zo hopelijk na de kerst weer fysiek onderwijs te kunnen volgen.’

‘Bang voor studievertraging. Bang dat ik geen baan krijg als ik klaar ben met studeren, en bang dat ik geen stage kan vinden over een jaar’, schrijft nog iemand.

Begrip

Er is wel begrip voor de situatie, zo blijkt uit de antwoorden. ‘We moeten roeien met de riemen die we hebben, het is even niet anders’, schrijft een student. Een ander is redelijk positief: ‘Qua onderwijs lijkt het me prima. Ik ga alleen het in Amsterdam zijn missen. Ik woon zelf in Den Haag en ik vond het altijd gezellig om op de universiteit te zijn.’ 

Reactie UvA

Door de coronacrisis moesten we in no time de omslag maken naar digitaal onderwijs, om studievertraging te voorkomen. Het was een grote omschakeling voor docenten om dit voor elkaar te krijgen, ze verdienen hiervoor waardering. Maar de coronacrisis heeft ook laten zien dat online onderwijs grote nadelen heeft. Dat zie je goed terug in de enquête: studenten missen persoonlijke begeleiding, missen interactie en missen het contact met hun docent. Terecht en begrijpelijk en het is voor ons reden geweest om in Den Haag te pleiten voor snellere (her)opening van het hoger onderwijs, zodat we weer meer onderwijs op de campus kunnen geven. Dat wil iedereen: ook docenten missen de studenten en levendigheid op de campus. We zijn blij dat we in het nieuwe collegejaar meer ruimte krijgen om elkaar weer fysiek te ontmoeten.

 

Reactie VU

Sinds dat de coronacrisis begon hebben onze docenten enorm hard gewerkt om in een zeer korte termijn al het onderwijs online te krijgen en daarmee hebben ze een geweldige prestatie geleverd. Het onderwijs aan onze studenten kon op deze manier zo goed als mogelijk doorgaan. Onze grootste prioriteit is namelijk dat zij zo min mogelijk hinder ondervinden in hun studievoortgang door de coronacrisis. Online onderwijs werkt, maar is verre van optimaal en de Nederlandse rectoren hebben daarom ook met succes gepleit voor meer ruimte in het OV zodat onze studenten weer voor sommige activiteiten naar de campus kunnen komen. Want studeren doe je samen.

 

Reactie HvA
De HvA neemt alle feedback serieus en ook het signaal dat de enquête van AT5 afgeeft sterkt ons nog meer om in te zetten voor het zo snel mogelijk herstellen van het onderwijs op locatie en daarmee op de ontmoeting van studenten en docenten, maar ook tussen studenten onderling.

Lees hier de hele reactie van de HvA.

Verantwoording

In de periode van 19 juni tot en met 25 juni konden Amsterdamse studenten meedoen aan de enquête van AT5, Folia en HvanA. In totaal vulden 514 studenten de  vragenlijst in. 185 van de UvA, 73 van de VU, 189 van de HvA, 29 van InHolland en 38 overig. 53 procent van de deelnemers is vrouw, 45 procent man. Het overige deel vulden ‘anders dan bovenstaande’ of ‘wil ik liever niet zeggen’ in. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 23 jaar.