Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Onderzoek naar verband corona en etniciteit: kwart Ghanese Amsterdammers heeft antistoffen

20 november 2020, 12.10 uur · Door Redactie

Amsterdammers met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst hebben vrijwel net zo vaak corona-antistoffen in het bloed als Amsterdammers van Nederlandse komaf. Dat blijkt uit onderzoek naar Covid-19 en etniciteit van Amsterdam UMC, de GGD en expertisecentrum Pharos. Opvallend is dat mensen met een Ghanese afkomst veel vaker antistoffen in het bloed hebben. 

Internationaal onderzoek laat grote verschillen zien in de ziektelast door corona tussen bevolkingsgroepen. Karien Stronks, een van de drie hoogleraren die het onderzoek leidt, wilde weten of deze verschillen ook in Nederland bestaan. 'Als uitgangspunt voor het risico op een infectie hebben we bij ongeveer 2.500 deelnemers van het bestaande zogeheten HELIUS-cohort gemeten of er antistoffen in het bloed aanwezig waren', zegt Stronks.

Vijf tot zeven procent antistoffen

'Aan dat cohort doen zo’n 25.000 Amsterdammers mee van Surinaamse (met name Hindoestaans en creools), Turkse, Marokkaanse, Ghanese en Nederlandse afkomst.' Uit het onderzoek komt naar voren dat vijf tot zeven procent van de Amsterdammers met een Nederlandse, Surinaamse, Turkse of Marokkaanse afkomst antistoffen in het bloed heeft. 

Bij Amsterdammers met een Ghanese achtergrond, de kleinste van de onderzochte bevolkingsgroepen, is dit gemiddeld zo'n 25 procent. Hoe dit verschil komt, wordt onderzocht. Charles Agyemang, een van de hoogleraren die het onderzoek leidt wijst op de rol van de werkomgeving.

'Mensen van Ghanese afkomst hebben vaker dan anderen een baan in de schoonmaak of de zorg, waarbij thuiswerken geen optie is', zegt Agyemang. 'Een andere mogelijkheid is dat richtlijnen over wanneer je je moet laten testen niet of minder goed werken voor deze groep omdat ze vaak geen symptomen ervaren.'

Overleg

De GGD Amsterdam zegt in nauw overleg met de Ghanese gemeenschap te werken aan maatregelen om verdere verspreiding van het virus in te dammen. Uit eerder onderzoek van de GGD bleek dat mensen van Surinaamse, Marokkaanse en Turkse afkomst, vaker met corona in het ziekenhuis terecht kwamen dan mensen met een Nederlandse afkomst.

Waarom dit zo is, is vooralsnog onduidelijk. 'Mogelijk verloopt de ziekte bij deze groepen ernstiger. We zijn bezig om dat nader te onderzoeken', zegt Maria Prins, de derde hoogleraar die het onderzoek leidt.

Ophef

Vorige maand ontstond er ophef nadat Geert Wilders op Twitter reageerde op uitspraken van Armand Girbes, hoofd IC van het VUmc. ‘Mij valt op dat wij voornamelijk patiënten hebben met een niet-westerse achtergrond, waarbij het ook zo is dat ze de Nederlandse taal niet helemaal machtig zijn’, had Girbes gezegd in het radioprogramma Argos.

Wilders reageerde daar als volgt op: 'Dus behandelingen en operaties van Henk en Ingrid met kanker, hartfalen of andere ziektes worden weer uitgesteld omdat de IC’s vooral bezet worden door Mohammed en Fatima die onze taal niet spreken en lak hebben aan de regels?' Het kwam Wilders op veel kritiek te staan, onder meer vanuit de Tweede Kamer. PvdA-leider Lodewijk Asscher betitelde de uitspraken van Wilders als  'racistische drek'. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938