Stad

NL
V

Schiphol zet in op minder hinder, maar niet met minder vliegtuigen

5 maart 2021, 18.21 uur · Door Redactie

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) nemen extra maatregelen om vliegtuiglawaai voor omwonenden te beperken. Omwonenden konden het afgelopen jaar suggesties geven voor de hinderaanpak, maar voorstellen voor minder vluchten vonden Schiphol en LVNL niet in de plannen passen.

Er zijn zestien extra maatregelen om geluidshinder te verminderen en het woon- en leefklimaat rond de luchthaven te verbeteren, meldt Schiphol. Het zijn vooral plannen om start- en naderingsroutes aan te passen door ze niet over, maar langs woonkernen te laten passeren, en het toepassen van glijvluchten. Hierbij daalt het vliegtuig in een rechte lijn met een laag motorvermogen. Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland hebben de suggesties van bijna 1.000 omwonenden gebruikt bij de uitwerking van het 'minder hinder'-plan.

Ruimte voor 500.000 vluchten per jaar

Op de site minderhinderschiphol.nl is te zien dat voorstellen om het aantal vluchten te beperken en nachtvluchten te verbieden, niet binnen het programma pasten. Dat is volgens Schiphol-directeur Dick Benschop vanwege de politieke besluitvorming: "Schiphol heeft de ruimte voor 500.000 vluchten per jaar. Daar zitten we nu niet, dat duurt een paar jaar. Maar hoe kun je dat vervolgens doen met zo min mogelijk hinder? Dat is de plicht die we hebben en de verplichting die we met de omgeving zijn aangegaan."

Benschop komt volgens een deel van die omgeving zulke afspraken helemaal niet na. De bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol hebben een tienpuntenplan ingediend om de hinder aan te pakken, zoals het terugbrengen van het aantal nachtvluchten. "Van het tienpuntenplan vinden we niets terug. Schiphol kan met dit plan niet, zoals ze willen, weer langzaam terugkeren naar de 500.000 vluchten per jaar."

De gemeente Uithoorn heeft gisteren met een motie benadrukt dat minder hinder alleen met minder vluchten kan. Mirella Visser van Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (PUSH) begrijpt niet dat Schiphol een krimpscenario niet wil overwegen: "Inmiddels is ook de gemeenteraad van Uithoorn ervan overtuigd dat minder vluchten de enige manier is om hier het leefklimaat bewoonbaar te houden."

"Dat klopt niet helemaal", zegt Schiphol-topman Benschop. "Stiller vliegen, betere operatie, betere procedures helpen allemaal."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938