Start van hoofdcontent

Stad

nl

Broedplek Diemerpark platgegooid, gemeente zegt sorry

11 maart 2021, 08.00 uur · Aangepast 15 maart 2021, 13.30 uur · Door Redactie

In het Diemerpark is een aannemer iets te rigoreus te werk gegaan bij het verwijderen van bomen en struiken langs een sloot. Met de botte bijl is het struweel langs de oever verwijderd om de sloot vrij te maken. Het gaat om een normaal ondoordringbare groenzone, een ideale broedplek voor meerdere vogelsoorten. "Het is een heel open gebied geworden, en dat hoort niet."

Leen Pouwels van de Vogelwerkgroep Amsterdam

Leen Pauwels schrok zich tijdens een rondje hardlopen door het Diemerpark kapot. "Ik zag dat in deze zone, die zwaar beschermd hoort te zijn, met zwaar materieel gewerkt werd. Over de hele lengte van de sloot, ongeveer één kilometer lang. Dat hebben ze helemaal vrijgemaakt van bomen en struweel." En laat Pauwels nou net lid zijn van de Vogelwerkgroep Amsterdam. "Het broedseizoen gaat beginnen. Ik weet niet waar de vogels nu moeten gaan broeden."

Quote

"De gemeente heeft excuses aangeboden"

leen pauwels - vogelwerkgroep amsterdam

De platgegooide groenstrook is een zogenaamde ARK-zone, het gebied tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam Rijnkanaal. Het is een belangrijk leef- en broedgebied voor  vogels, zoals de bedreigde nachtegaal en de spotvogel. Pauwels nam meteen contact op met de verantwoordelijk projectmanager, die het werk liet stilzetten.

De aannemer had van de gemeente opdracht gekregen de watergangen vrij te maken, maar ergens is er in de communicatie niet goed gegaan. Pauwels: "De gemeente heeft al excuses aangeboden. Ze gaan proberen het weer wat ontoegankelijker te maken. Er zullen takken neergegooid worden bij de gemaakte ingangen. Er zullen ook bordjes geplaatst worden met de  vraag het gebied met rust te laten."

Reactie gemeente:

"Het klopt dat er werkzaamheden worden uitgevoerd in de Amsterdam Rijnkanaal (ARK)-zone bij het Diemerpark. Waternet heeft de gemeente de opdracht gegeven de watergangen vrij te maken. Er was sprake van noodzakelijk achterstallig onderhoud. De sloot was volledig dichtgegroeid en overgroeit met verschillende bomen. De gemeente heeft hiervoor een aannemer aangewezen die direct aan de slag is gegaan. Helaas zijn de werkzaamheden niet secuur uitgevoerd. Dankzij oplettende  bewoners zijn we hier gelukkig achter gekomen. Inmiddels heeft de gemeente een gesprek gehad met de bewoners en de aannemer om te kijken hoe we de ARK-zone zo snel mogelijk dicht kunnen maken en hoe we de overige werkzaamheden kunnen uitvoeren zodat de ecologische zone niet meer verstoord wordt."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938