Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Raad debatteert over begroting 2022

10 november 2021, 14.42 uur · Aangepast 10 november 2021, 18.08 uur · Door AT5/NH Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het komende jaar de schuld verder laten oplopen om de stad sterk uit de coronacrisis te laten komen. Tot 2025 gaat het om een bedrag van 4 miljard euro. De gemeenteraad debatteert vandaag over de begroting van 2022.

10 november 2021, 18.07 uur

Debat ten einde

Het debat over de begroting 2022 is ten einde. We sluiten hierbij het liveblog.

10 november 2021, 17.59 uur

Forum voor Democratie vraagt aandacht voor corona-aanpak

Forum voor Democratie-fractievoorzitter Anton van Schijndel gebruikt zijn spreektijd vooral om aandacht te vragen voor de corona-aanpak. Volgens hem 'kraakt het Nederlandse openbaar bestuur in zijn voegen'. "Zwakheden die we in andere tijden voor lief nemen, springen in het oog. Zo blijft een epidemie bestrijden binnen de kaders van ons hyperefficiënte zorgstelsel godsonmogelijk."

Volgens Van Schijndel werken de anderhalve meter, mondkapjes en qr-codes 'amper'. "Qr-codes bieden schijnveiligheid." Hij doelt erop dat ook gevaccineerden mensen kunnen aansteken. "Het is daarom een disproportionele en splijtende maatregel."

10 november 2021, 17.36 uur

Bij1: plaats bewoners boven multinationals

Bij1-fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen steekt van wal dat hij de inzet van het stadsbestuur waardeert om de begroting op een 'sociaal en duurzaam mogelijke manier' rond te krijgen. Hij laat weten dat zijn partij voor de begroting zal stemmen.

Toch wil hij een aantal kritische punten maken. Volgens hem wordt ervoor 'te veel' gekozen om grote bedrijven en multinationals te ondersteunen, 'terwijl er dagelijks mensen noodgedwongen op straat slapen'. Hij vindt dat het college nog te vaak de belangen van het grootkapitaal verdedigt. Zijn partij heeft een amendement ingediend om 1,5 miljoen euro die bedoeld is voor multinationals extra te investeren in bewonerscollectieven. Tevens wil hij dat er in de wintermaanden een winteropvang wordt geopend.

10 november 2021, 17.26 uur

ChristenUnie: rek lijkt er de komende jaren wel uit te zijn

ChristenUnie-fractievoorzitter Tjitske Kuiper beaamt dat er niet kan worden gestopt met investeren. "En ook niet met onderhoud van de stad." Hoewel ze op sommige punten van inzicht verschilt is ze dankbaar voor de goede dingen die er gebeuren. "Punten als armoedebestrijding, de nieuwe wijken die ingericht worden, onderhoud van bruggen en kades, het bevorderen van de luchtkwaliteit, heel veel goede dingen. Daar mogen we dankbaar voor zijn."

Wel maakt haar partij zich zorgen voor de toekomst. Ze haalt de voor 2021 uitvoerde stresstest aan, die 'niet direct een heel rooskleurig beeld geeft van ons weerstandsvermogen'. Volgens haar zijn er veel onzekerheden vooral ook na deze begroting na 2022. "Hoe blijft begroting op termijn duurzaam en in evenwicht en hoe borgen we dat we er voor onze inwoners kunnen blijven zijn." Ze denkt dat de rek er voor de komende jaren wel uit lijkt te zijn. 

10 november 2021, 17.09 uur

Partij van de Ouderen: stadsbestuur laat schuld oplopen tot 8,4 miljard euro

PvdO-fractievoorzitter Wil van Soest vindt dat het stadsbestuur 'kamikazepolitiek' bedrijft. "Het stadsbestuur laat de schuld oplopen tot een schuld van 8,4 miljard euro in 2025. De omvang van het bruto nationaal product als een land als Sri Lanka. Uit de crisis investeren noemt het college dit. Kamikazepolitiek noem ik het." Volgens haar poetst wethouder Victor Everhardt dit 'met creatief boekhouden' weg.

Verder vindt Van Soest dat zij als volksvertegewoordiger in dienst is van de Amsterdammer. "Sommigen in de Stopera denken daar echt anders over. Voor ons staat de volksvertegenwoordigende taak op stip 1. Te vaak horen we van verontruste Amsterdammers dat zij geen eens antwoord krijgen." Ze pleit ervoor dat Amsterdammers altijd antwoord krijgen van de burgemeester of de wethouders.