Start van hoofdcontent

Metropool

nl

Plannen bouwminister vallen slecht bij 'tegengewerkte' Raoul: "Gemeentes vertragen ook"

24 januari 2023, 15.36 uur · Aangepast 24 januari 2023, 19.43 uur · Door Ingmar Meijer

Dat minister Hugo de Jonge gemeentes wil helpen om trage projectontwikkelaars in gang te krijgen en daarmee sneller woningen te kunnen realiseren, is bij Raoul van de Wetering van de Hilversumse projectontwikkelaar Makeltrent in het verkeerde keelgat geschoten. Raoul merkt namelijk het tegenovergestelde. Hij wil wel bouwen, maar ziet juist dat gemeentes zijn plannen ophouden. Dat wil hij nu duidelijk maken aan de minister. 

Makeltrent

Begin december van het vorige jaar liet de minister van Volkshuisvesting weten dat hij gemeentes meer mogelijkheden wil zodat zij sneller woningen kunnen bouwen. In zijn ogen zorgen projectontwikkelaars nog wel eens voor vertraging en dat terwijl Nederland kampt met een grote woningnood. Hiermee hoopt de minister het bouwtempo te verhogen. 

Door deze uitspraak van De Jonge lijkt het erop dat de bewindsman de schuld volledig in de schoenen wil schuiven van projectontwikkelaars. Alleen zij zouden de boel ophouden, is het geschetste beeld. Dat is alles behalve de waarheid, weet projectontwikkelaar Raoul uit eigen ervaring. 

Sta-in-de-weg

"Er zullen geheid ontwikkelaars zijn die traag zijn, maar er zijn zeker ook voldoende gemeentes die traag zijn", vertelt Raoul. Want zelf heeft hij de nodige negatieve ervaringen met gemeenten in 't Gooi.

Hij verwijst naar bouwprojecten in Hilversum en Gooise Meren. Daar zijn het juist de gemeentes die steeds een sta-in-de-weg vormen. Hoewel zijn plannen naar eigen zeggen voldoen aan de gemeentelijke spelregels komen er bijvoorbeeld keer op keer nieuwe eisen of is het anderhalf jaar wachten op een gesprek met de wethouder.

Meest recente voorbeeld van die gemeentelijke tegenwerking komt uit Gooise Meren. Raoul wil op de Laarderweg in Bussum drie betaalbare woningen met een gezamenlijke deelauto voor de toekomstige bewoners realiseren in de voormalige doe-het-zelfzaak. Maar er is een verschil van inzicht over de parkeernorm.

Zes maanden radiostilte

Het Hilversumse bedrijf van Raoul kocht het pand twee jaar geleden. Op 23 december van dat jaar zei de gemeente al nee tegen dit bouwplan. Raoul tekende in januari van vorig jaar bezwaar aan en stapte onder meer naar de bezwaarschriftcommissie. Deze onafhankelijke club bracht halverwege vorig jaar advies uit. Vervolgens bleef het een half jaar stil. Exact een jaar na de weigering kreeg hij te horen dat zijn bezwaar niet gehonoreerd werd door het gemeentebestuur.

Het is Raoul een raadsel waarom de hele bezwaarprocedure een jaar moet duren. Daarnaast verwonderen hem nog wat zaken, zoals het feit dat de gemeente het advies van de bezwaarcommissie naast zich neerlegt. Dat mogen burgemeester en wethouders doen want dit advies is niet-bindend, maar over het algemeen wijken colleges niet vaak van dit advies af.

Woningachterstand

Ondertussen kon een soortgelijk plan voor iets verderop op de Laarderweg wel rekenen op de steun van de gemeente. Raoul ziet het verschil niet in beide voorstellen, maar constateert wel dat het andere project al gerealiseerd is en hij nog niet eens over start is gegaan. 

Dat Gooise Meren niet wil meewerken aan het plan voor kleinschalige, betaalbare woningen verbaast hem ook omdat de gemeente flink achterligt als het gaat om woningen bouwen. 

Pechgeval: 'Gevangen in parkeerregels'

Volgens de gemeente Gooise Meren moet Makeltrent een aantal parkeerplaatsen zien te realiseren rondom de Laarderweg 27. Dat moet volgens de parkeerregels. Eén deelauto voor de deur neerzetten is volgens die gemeentelijke norm niet voldoende. Omdat die ruimte er niet is, want het is een drukke straat waar al veel blik staat, kan de gemeente het bouwplan niet laten doorgaan.

Het college had voor een uitzondering kunnen kiezen, maar het willen compenseren met een deelauto valt niet onder de categorie' bijzondere mobiliteit'. Juist omdat er veel meer bouwplannen zijn, wil Gooise Meren geen uitzondering maken. "Anders is het hek van de dam", is de redenatie. "Het is een beetje een pechgeval. Wij en hij zitten gevangen in de parkeerregels." Geduld is een schone zaak. De gemeente is bezig de regels te bezien, waardoor er straks sprake zou kunnen zijn van een andere norm of vorm van mobiliteit.

De deelauto is volgens de projectontwikkelaar een extraatje, want volgens Raoul hoeft hij helemaal geen parkeerplekken te realiseren. Het verhaal over de parkeernorm gaat volgens hem helemaal niet op. Voorheen zat de winkel op de begane grond en waren er woningen boven. Van dit zogeheten dubbelgebruik is geen sprake meer. Het wonen en werken valt weg. Alleen wonen blijft over. Volgens het beleid van de gemeente vervalt dan de noodzaak om parkeerruimte te creëren. Raoul wijst op een fout in de regels van Gooise Meren en blijft het oneens met de lezing van de gemeente.

In de tussentijd heeft hij meerdere handreikingen gedaan naar het gemeentehuis. De diverse mails en telefoontjes hebben niet geleid tot een gesprek met wethouder en betrokken ambtenaren om onderling tot een oplossing te komen. Volgens de ontwikkelaar strookt deze manier van handelen dan totaal weer niet met de woorden in het coalitieakkoord. Hierin schrijven de partijen dat de gemeente doet wat zegt en zegt wat ze doet. Overigens is met elkaar om de tafel zitten tijdens een lopende bezwaarprocedure ongebruikelijk. 

Met vingers wijzen

"Dit is echt een schoolvoorbeeld van hoe het niet zou moeten", zegt Raoul. "Ik snap 't niet: we willen leegstand omtoveren in betaalbare woningen. Tegelijkertijd werken we aan duurzaamheid en deelmobiliteit. Dan wil je de dialoog aangaan met de gemeente om te gaan samenwerken, maar je loopt constant tegen muren aan. Het bureaucratische model is het probleem. Nooit dialoog, maar altijd conflict. Er moet een soort verbinding ontstaan in plaats van met vingers naar elkaar wijzen."

In de optiek van de ontwikkelaar moet de gemeente meer een faciliterende rol innemen in plaats van op de stoel van woningbouwregisseur te gaan zitten. Elkaar meer vinden en zoeken naar het gemeenschappelijke doel is de duidelijke oproep die Raoul doet.

Aansluiten

Om een krachtiger geluid af te geven aan de minister van volkshuisvesting hoopt Raoul dat andere projectontwikkelaars zich bij hem aansluiten. "Ik ben vast niet de enige met deze ervaring", meent hij.

Tips?

Raoul zoekt meer projectontwikkelaars die tegen dezelfde problemen aanlopen om een 'krachtig signaal' af te kunnen geven. Herken je het probleem? Of heb je tips over dit verhaal? Mail naar [email protected]

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938