Start van hoofdcontent

Voorjaarsnota 2023

nl

Oppositie kritisch op Voorjaarsnota: "Kerntaken van de gemeente zie ik niet terug"

11 mei 2023, 16.30 uur · Aangepast 11 mei 2023, 16.52 uur · Door Lotte Rigter

Een fietsbrug over het IJ, de OBA Next in Zuidoost, miljoenen voor het GVB en een nieuw Meervaart theater. Vandaag werd tijdens de presentatie van de Voorjaarsnota bekend welke investeringen de stad de komende jaren zal maken. Het college is tevreden, maar oppositiepartijen hebben zorgen: "We moeten criminaliteit bestrijden en ondermijning tegengaan."

AT5

Voor wethouder financiën Hester van Buren was het de eerste keer dat ze de Voorjaarsnota moest samenstellen en ze is tevreden. Ondanks financiële tekorten kan de stad toch groots investeren in megaprojecten zoals Zuidasdok, de fietsbrug over het IJ en de Nieuwe Meervaart. 

Zeeger Ernsting, fractievoorzitter van coalitiepartij GroenLinks noemt de keuze voor deze investeringen 'onbevreesd in onzekere tijden'.

"Dat we onze verantwoordelijkheid pakken om zowel knelpunten op te pakken die Den Haag laat liggen, zodat het openbaar vervoer op peil blijft en de wachtlijsten in de jeugdzorg worden aangepakt. En tegelijkertijd de incidentele middelen gebruiken om te blijven investeren in de stad. Denk dat dat heel verstandig is", aldus Ernsting. 

 

Quote

'Investeren in een veilige en schone stad. Daar zie ik veel te weinig van terug'

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma

Maar vanuit de oppositie klinken kritische geluiden. "Natuurlijk vind ik het goed dat er wordt geïnvesteerd in cultuur, alleen het belangrijkste zijn toch de kerntaken van de gemeente", stelt CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma. "Investeren in een veilige en schone stad. Om de criminaliteit te bestrijden en ondermijning tegen te gaan. Daar zie ik veel te weinig van terug in deze Voorjaarsnota."

"Ik zie niets over veiligheid", stemt Kune Burgers van de Amsterdamse VVD in. Burgers maakt zich ook zorgen over de financiën van de gemeente. Voor deze grote investeringen is realistisch gezien weinig financiële ruimte. Hoewel door financiële meevallers de balans voor 2023 positief is, is er na dit jaar sprake van structurele financiële tekorten.  Er wordt gevreesd voor een financieel ravijn, met andere woorden dat de gemeente de begroting niet meer rond kan krijgen. 

Een greep uit de aangekondigde investeringen:

 • Fietsbrug over het IJ (100 miljoen euro)
 • De Nieuwe Meervaart (100 miljoen euro)
 • OBA Next (36.5 miljoen euro)
 • Verduurzaming en brandveiligheid gemeentelijke vastgoed (150 miljoen euro)
 • Zuidasdok/doortrekken Noord/Zuidlijn/ afsluiten/doortrekken Ringlijn (300 miljoen euro)
 • Aanpak wooncrisis (10 miljoen euro)
 • Feest 750 jaar Amsterdam (11 miljoen euro)
 • Smart Mobility Hub in Zuidoost (57 miljoen euro)
 • Geld voor het GVB (7.5 miljoen)
 • Jeugdzorg (10 miljoen in 2023, vanaf 2024 vier miljoen per jaar) 
 • Sporthallen Zuid (117 miljoen)
 • Slavernijmuseum + renovatie slavernijmonument Oosterpark (29 miljoen)
 • Renovatie ijshal Jaap Edenbaan (34 miljoen)
 • Nieuw zwembad Flevoparkbad (32.6 miljoen)

Verantwoordelijk wethouder Van Buren zegt zich geen zorgen te maken over de schulden. "Ik maak me wel zorgen over het ravijn wat eraan zit te komen en daar moeten we structureel wel oplossingen voor vinden. Maar op dit moment maak ik me geen zorgen om de schuld."

Burgers ziet dat anders: "Er wordt veel te veel geld uitgegeven, de schuld stijgt maar door, en er staat relatief weinig tegenover. De rente stijgt, en dus ook de rentelasten voor de gemeente. Wie moet het betalen? De lasten worden uiteindelijk toch verhoogd en dat zal voornamelijk bij de middenklassen terechtkomen."

Dat is echter niet de bedoeling. Om de lasten weg te houden van Amsterdammers zelf, wordt de toeristenbelasting verhoogd. Het gaat om één euro per dag extra en het variabele tarief met een procent verhoogd. Het leidt tot een stijging van de belastinginkomsten van circa 30 miljoen euro. 

Verliezers

Een paar gewenste investeringen kunnen niet doorgaan. Zo krijgt de Jaap Edenbaan geen nieuwe ijsbaan en komt er geen bijdrage voor de uitbreiding van Paradiso. En dat er dan grote sommen geld gaan naar zogenoemde prestigeprojecten, is volgens oppositiepartijen moeilijk te begrijpen.  

Dat er 100 miljoen naar een nieuw theater gaat en 10 miljoen naar het aanpakken van de wooncrisis, is volgens wethouder Van Buren niet gek. "Je investeert in vastgoed in een theater, dat zet je neer voor honderd jaar als het goed is. We investeren natuurlijk meer geld in nieuwe woonwijken en dat is veel meer dan tien miljoen. Dit is voornamelijk voor de organisatie ervan."

In juni volgt het debat in de gemeenteraad over de voorjaarsnota.