Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Bed & breakfasts verder aan banden, grote delen Amsterdam mogelijk op slot

5 juni 2023, 16.50 uur · Aangepast 5 juni 2023, 17.24 uur · Door Michiel Klaassen

Het college wil de quota voor het aantal toegestane B&B's (bed & breakfast) over de hele stad met 30 procent verlagen. Dat staat in de plannen voor de nieuwe Huisvestingsverordening, waarin de gemeentelijke regels over woonruimteverdeling staan opgesteld. In grote delen van de stad zou er vanaf volgend jaar geen enkele B&B meer bij mogen.

Walther Schoonenberg

Als het aan het college ligt, is er vanaf 1 januari 2024 minder ruimte beschikbaar voor B&B's. Beheerders van zo'n bed & breakfast verhuren een deel van hun huis. Vaak bieden ze een kamer of verdieping aan op sites als Airbnb.

Quota 

Op dit moment is het quotum voor B&B's vastgesteld op 3138 vergunningen. Op 1 februari van dit jaar waren er 2131 afgegeven en was er nog ruimte voor zo'n duizend vergunningen. 

Elke wijk van Amsterdam heeft een eigen quotum. Eerder dit jaar zaten er vier wijken op of over de toegestane limiet. Dat zijn de Vondelparkbuurt in West, Willemspark in Zuid, en de Amsterdamse Poort en Geerdinkhof/Kantershof in Zuidoost.

Quotumbeperking

Als het aan de gemeente ligt, gaat het quotum door de hele stad met 30 procent omlaag vanaf 1 januari volgend jaar. Er zou dan ruimte zijn voor 2402 vergunningen, waardoor de ruimte voor nieuwe vergunningen daalt naar minder dan 300. 

In 43 van de 110 wijken in Amsterdam kunnen dan geen nieuwe vergunningen worden aangevraagd omdat het quotum daar direct is bereikt of overschreden. Heel stadsdeel Centrum en grote delen van Oost, West en Noord zouden op slot gaan. In 41 andere wijken zijn de quota al bijna bereikt: daar zou nog plek zijn voor maximaal 5 nieuwe B&B's per wijk.

Totdat de nieuwe quota in zouden gaan op 1 januari 2024, gelden de huidige quota. Vooralsnog zegt de gemeente niet te verwachten dat er hierdoor een grote golf van aanvragen zal komen. Bij de invoering van een quotasysteem voor reguliere kamerverhuur, bijvoorbeeld voor studentenkamers, gebeurde dat wel.

Vakantieverhuur of B&B?

De gemeente maakt onderscheid tussen twee soorten toeristische verhuur.

  • Vakantieverhuur is het verhuren van een hele woning.
  • B&B's is het verhuren van een deel van de woning of kamer. Vaak zijn in dit geval de verhurende bewoners gewoon thuis.

Laurens Ivens, wethouder Wonen in het vorige college, richtte zijn pijlen met name op vakantieverhuur. Eén onderdeel van de regelgeving uit die tijd, het verbod op vakantieverhuur in drie wijken in het Centrum, is vorige week door de Raad van State van tafel geveegd.

Dat de gemeente van plan was om de quota voor B&B's te beperken, is al langer bekend. In de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV), een breed plan dat later dit jaar vastgesteld moet worden, is zo'n quotumbeperking ook al meegenomen. De AAV moet vooral de balans in de stad terug brengen en ruimte bieden aan de middenklasse en Amsterdammers met een krappe beurs.

Aanpassingen en aanscherpingen

Om politieagenten, onderwijzers en zorgwerkers in de stad te houden, gold de afgelopen drie jaar al een beroepsgroepenregeling, die aan hen voorrang geeft op de woningmarkt. De gemeente zegt dat er de afgelopen drie jaar 561 mensen uit die sectoren aan een woning zijn geholpen. Die regeling wordt iets aangepast: mensen uit het speciaal onderwijs krijgen de meeste voorrang. Ook politieagenten in opleiding vallen voortaan onder de regeling, is het plan.

Andere voorstellen zijn het afgeven van urgentieverklaringen voor economisch daklozen. Dat zijn mensen die hun huis kwijt raakten, bijvoorbeeld na een scheiding, maar verder relatief zelfredzaam zijn. Hierdoor kunnen zij niet terecht in opvanglocaties zoals HVO Querido.

Ook de jongerenvoorrangsregeling wordt aangepast. Jongeren tot 27 jaar krijgen voorrang bij huurhuizen voor jongeren als ze minstens zes jaar aaneengesloten in Amsterdam hebben gewoond. Die voorrang geldt straks op de helft van al het jongerenwoonaanbod, om andere jongeren kans te geven op een huis.

De komende weken kunnen Amsterdammers aan het college vertellen wat ze van het nieuwe beleid vinden. Eind dit jaar buigt de gemeenteraad zich over de plannen.