Start van hoofdcontent

Stad

nl

Gemeente trekt 20 miljoen extra uit voor woningen en opvang dak- en thuislozen

13 juli 2023, 07.22 uur · Aangepast 13 juli 2023, 14.03 uur · Door AT5

De gemeente trekt tot 2026 ruim 20 miljoen euro extra uit voor het huisvesten en begeleiden van dak- en thuislozen. Het geld wordt besteed aan bijna 300 tot 400 extra woningen en winteropvang voor 250 mensen. Zo moet voorkomen worden dat mensen nog verder in de problemen komen dan ze al zitten.

Foto:

"De groep dak- en thuislozen groeit", schrijft verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks). "De afgelopen jaren is de bestaanszekerheid van mensen verder onder druk komen te staan door de coronacrisis, gestegen prijzen door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. Dit zorgt ervoor dat meer mensen in de problemen komen en dakloos raken." Door deze investering moeten mensen niet nog verder in de problemen komen dan ze al zitten.

De 300 tot 400 woonplekken die er beschikbaar worden bestaan uit dag- en nachtopvang, zorgvoorziening, en minstens 140 opvangplekken voor economisch daklozen en flexwoningen. Het aantal economisch daklozen dat om hulp vraagt, stijgt sinds 2020 van 186 naar 535 keer begin dit jaar. Naast economisch daklozen ligt de focus onder andere op lhbtiq+-personen, gezinnen en ongedocumenteerden. 's Winters kan de doelgroep al jaren terecht in winteropvang. De komende jaren worden 250 plekken beschikbaar gesteld.

Reactie HVO-Querido

"Iedereen kan dakloos raken. Door baanverlies, schulden of een scheiding kunnen mensen hun huis kwijtraken. Hoe eerder mensen weer een dak boven hun hoofd hebben, hoe kleiner de kans dat een woonvraag uitgroeit tot nog groter leed. Een eigen thuis is een voorwaarde voor herstel en het opbouwen van een toekomst. Vanuit deze gedachte werken we samen met de gemeente Amsterdam, corporaties en zorgaanbieders aan passende huisvesting van kwetsbare groepen."

"Wij zijn erg blij dat de gemeente de komende jaren 18,5 extra miljoen investeert in huisvesting, opvangplekken, intensieve begeleiding en preventie. Dit biedt voor allerlei groepen mensen, met en zonder een zorgvraag, meer perspectief op een thuis." 

Andere steden

De wooncrisis in Amsterdam blijft aanhouden en met een grotere groep thuislozen wordt het ook voor die groep lastiger om aan een woning te komen. Om die reden steekt de gemeente het geld ook in hulp bij het zoeken van woningen in andere gemeenten.

Maar hiervoor is volgens Groot Wassink ook actie vanuit Den Haag nodig: "Ook na de val van het kabinet roep ik het Rijk op om vaart te maken met het oplossen van de wooncrisis. Daarnaast is een extra investering in het Nationaal Actieplan Dakloosheid nodig om de opvang, zorg en preventie ook na 2026 mogelijk te maken."

Bekijk hier de reportage over de stijging van het aantal economisch daklozen

AT5

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938