Start van hoofdcontent

Onderwijs

nl

Grote leegloop van werknemers Calandlyceum: “Het onderwijs komt zo in gevaar”

25 januari 2024, 07.00 uur · Aangepast 25 januari 2024, 12.36 uur · Door Flip Linssen

Tientallen medewerkers van het Calandlyceum zijn in het afgelopen jaar vertrokken bij de middelbare school in Nieuw-West. Dit blijkt uit gesprekken tussen NH/AT5 en een aantal (oud)-medewerkers van de school en de Algemene Onderwijsbond. Belangrijkste reden voor het massale vertrek volgens de (oud)-medewerkers: het schrikbewind dat de vorig voorjaar aangestelde nieuwe directeur zou voeren. Het bestuur van de school herkent dit bewind niet en zegt dat het vertrek ligt aan de reorganisatie binnen het lyceum.

AT5

Sufayil Dönmez begint in mei afgelopen jaar als nieuwe directeur op de school. Na een onrustige periode moet hij de school in kalmer vaarwater brengen. Maar daar komt weinig van terecht, vertellen verschillende werknemers. Volgens de door ons gesproken medewerkers gaat het direct mis. “Bij de eerste vergadering waar hij aanwezig was, voelde je meteen een heftige cultuurverandering”, vertelt een medewerker die nog steeds op de school werkzaam is. “Hij schreeuwde en vertelde dat wat hij wilde hoe dan ook zou gebeuren.” Collega's spreken er weinig met elkaar over: “Ik zou niet durven, wie weet bij wie het dan terechtkomt”, vertelt ze verder. 

De vertrekgolf waarover wordt gesproken vindt plaats tot en met de zomervakantie van 2023. Voor dit artikel hebben vijf (oud-)medewerkers van het Calandlyceum hun verhaal gedaan. Uit angst voor mogelijke negatieve gevolgen doen ze dat anoniem, hun volledige namen zijn bekend bij de redactie.

Als voor meer mensen duidelijk wordt wat Dönmez verwacht van zijn personeel – “geen vragen stellen en gewoon doen” – ontstaat de eerste weerstand. Eén van de managementleden - medewerkers die jaarlagen begeleiden - zegt iets van zijn uitspattingen en wordt volgens meerdere oud-medewerkers bijna op staande voet ontslagen. Vijf van de zes teamleiders leggen aan het eind van het schooljaar uit solidariteit hun werkzaamheden neer, waardoor de leiding over de jaarlagen ineens nog maar uit één persoon bestaat.

Quote

“Er is een dictator aan het hoofd en als je niet luistert, gaat je kop eraf"

medewerker Calandlyceum

De door ons gesproken medewerkers hebben ondertussen het gevoel gekregen onder een regime te werken waarbij vrijuit spreken en ideeën inbrengen niet getolereerd wordt: “Er is een dictator aan het hoofd en als je niet luistert, gaat je kop eraf", zo omschrijft één van de medewerkers het gevoel. Een andere medewerker die op meerdere scholen heeft gewerkt: “Het is intimideren, schreeuwen, vloeken, schelden en bedreigen.”

De handdoek in de ring

Na de zomer gooien nog eens tientallen docenten en ander personeel de handdoek in de ring. Volgens Judith van Biemen - voorzitter van het bestuur van de school - gaat het om ongeveer dertig medewerkers. "Sommige collega’s gaan vrijwillig, maar andere mensen worden ontslagen en krijgen soms zelfs een soort zwijgcontract”, vertelt een leerkracht van de school. "Het blijft denk ik niet bij die dertig, maar middenin een schooljaar weggaan doe je niet."

Ook Arnold van Horssen van de Algemene Onderwijsbond (AOb) herkent de problemen. Al langere tijd krijgt hij klachten binnen van medewerkers die zich "onheus bejegend" voelen. "De zorgen om de school bestaan al langer, maar de allergrootste uitstroom zagen wij inderdaad afgelopen zomer."

Het Calandlyceum ligt in Osdorp en biedt aan meer dan 1.500 leerlingen onderwijs van vmbo tot en met gymnasium. Het lyceum heeft 160 medewerkers en de school focust zich op kunst, cultuur en topsport. De school maakt onderdeel uit van scholenstichting Progresso, waaronder ook Lumion en de School van de Toekomst vallen. Sufayil Dönmez is op dit moment directeur van alle drie de scholen.

Een lastig te besturen school

Het is al jaren onrustig op het Calandlyceum. De Onderwijsinspectie volgt de school op de voet en is zeer kritisch over het onderwijsniveau. Twee ervaren interim-directeuren proberen de school te professionaliseren en het niveau op te krikken, maar dat lukt niet. Beiden leggen voortijdig hun functie neer.

Uit stukken uit mei 2023 in handen van NH/AT5 blijkt dat ook het bestuur van de school op dat moment vindt dat er sprake is van een 'crisistoestand'. Om die crisis te bezweren, wordt Dönmez benoemd. Volgens het bestuur heeft hij bij Lumion al laten zien dat hij "uitstekend" een school kan leiden.

De medezeggenschapsraad - een groep van ouders en leerkrachten die zich over zaken binnen de school buigt - vraagt het bestuur net voor de zomervakantie Dönmez maar voor een half jaar aan te stellen. Het antwoord: “Het bestuur beseft dat de moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden, kunnen leiden tot een gevoel van een onveilige werksfeer.” Tot groot ongenoegen van medewerkers: “Een onveilig gevoel kan en mag nóóit de bedoeling zijn.”

Quote

“We doen het uiteindelijk toch allemaal voor de leerlingen, dit zijn niet de omstandigheden waarin zij kunnen uitblinken”

oud-medewerker Calandlyceum

Er is een veranderproces bezig, laat voorzitter Van Biemen weten. Ze kan zich voorstellen dat niet iedereen zich prettig voelt bij een verandering binnen een organisatie. "Ik heb mijn deur altijd open gehad voor wie dat nodig had." Dat er wat moet veranderen, daar zijn de meeste mensen die wij hebben gesproken het wel over eens. Het Calandlyceum is namelijk een complexe school: “Los van dat er al langer chaos heerst, hebben deze leerlingen baat bij continuïteit en zorg", aldus een oud-medewerker. 

En juist die leerlingen komen hierdoor uiteindelijk het meest in gevaar, vrezen de mensen die hun verhaal doen: “Het gaat op deze manier niet meer om of de leerlingen goede resultaten halen, maar om of je overleeft als docent."

“Soms zegt een stemmetje in mijn hoofd: ga ergens anders werken, stop je energie hier niet meer in”, legt een leerkracht uit. "Maar ik ken deze school al zo lang, ik geef zo veel om de kinderen die hier het goede onderwijs verdienen. Ik kan hier gewoon niet weg.”  Een oud-collega: “We doen het uiteindelijk toch allemaal voor de leerlingen, maar dit zijn niet de omstandigheden waarin zij kunnen uitblinken.”

Het bestuur besluit te reageren namens de stichting en de school. Lees de reactie hieronder.

Reactie Judith van Biemen (stichting Progresso)

“In mei 2023 heb ik de heer Dönmez aangesteld als schoolleider om het verbetertraject te leiden, voortbouwend op zijn succes bij Lumion. Ik herken me niet in de term 'schrikbewind' en benadruk de vooruitgang van de school, waaronder de onderwijskundige ontwikkeling.

Ik erken de personeelsuitstroom, maar dit is normaal aan het eind van het schooljaar en tijdens veranderingsprocessen. De vacatures waren aan het eind van het schooljaar 2022/2023 bijna volledig opgevuld. Ik ben trots op de huidige positie van de school en haar bijdrage aan kwalitatief onderwijs voor de 1600 leerlingen in Nieuw-West.”

Heb je een tip, ervaring, vraag of informatie over het onderwijs in Amsterdam die je zou willen delen? Klik hier om rechtstreeks contact op te nemen met onze onderwijsverslaggever Flip Linssen of mail naar [email protected]