Start van hoofdcontent

Zuidoost

nl

Buurtbewoners Boerderij Langerlust willen geen zorginstelling en presenteren hun eigen plan

30 januari 2024, 07.00 uur · Aangepast 30 januari 2024, 15.47 uur · Door Fleur Kin

Wordt Boerderij Langerlust, vlakbij de Gaasperplas, een zorginstelling of toch een horecalocatie? Dat is de vraag die de buurtbewoners bezighoudt. De gemeente heeft plannen om een woonzorgvoorziening in de boerderij te vestigen voor mensen met meervoudig psychiatrische problemen en voor (ex)verslaafden. Buurtbewoners zijn tegen en hopen de gemeente op andere gedachten te kunnen brengen. Afgelopen weekend bezetten ze daarom de tuin en gaven hun eigen invulling aan de plek.

De boerderij, gebouwd in 1927, had jarenlang een horecabestemming. Sinds het vertrek van de Colour Kitchen in 2019 staat het gebouw aan de Gaasperplas leeg. In 2022 maakte de gemeente bekend de boerderij te willen gebruiken als opvanglocatie. Toen al adviseerde de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC)  om dit niet te doen. Toch bleef de gemeente werken aan de plannen om Langerlust in te zetten als opvangplek. De buurt keert zich tegen de plannen. Zij willen dat het behouden blijft als horecalocatie.

AT5

Bezetting van de tuin

Met de bezetting hopen de bewoners de gemeente te laten zien welke betekenis een buurtcentrum kan hebben voor de locatie. Volgens hen kan de boerderij een leegte vullen van de omliggende wijken."Wij staan hier met de buurt, omdat wij graag willen dat Langerlust voor de buurt weer belangrijk wordt", zegt een van de buurtbewoners. Het plan is om de boerderij om te vormen tot een buurtcentrum waar zowel buurtbewoners, omwonenden als voorbijgangers welkom zijn. 

"Een hele simpele buurthub waar mensen terechtkunnen voor het beroemde kopje koffie, ook voor een tosti en een uitsmijter, maar ook groene vingers halen", aldus een buurtbewoner. De hub moet een sociale impact hebben op de buurt, met niet alleen een café, maar ook ruimte voor buurtbewoners om een start-up te beginnen of extra bijles te geven aan basisschoolkinderen.

Quote

"Als mensen hier met psychiatrische problematiek in moestuinen werken is dat ook geweldig"

Maarten Vlijmincx - buurtbewoner

Volgens buurtbewoner en de schrijver van het bezwaarschrift Maarten Vlijmincx, zijn de buurtbewoners niet tegen de komst van dertig bewoners met psychiatrische problemen of (ex)verslaafden. "Als het een combinatie moet zijn, als mensen hier met psychiatrische problematiek in moestuinen werken of wat dan ook, dan is dat geweldig." aldus Vlijmincx. "Het gaat ons om gemeenschapsmogelijkheden."

Aanstaande vrijdag hoopt de gemeente meer informatie te kunnen delen over de stand van zaken van de plannen voor Boerderij Langerlust.

Reactie gemeente

Het college erkent het belang van een dergelijke voorziening in het Gaasperplasgebied. Desondanks heeft het college de belangenafweging moeten maken om voor deze doelgroep, waar de gemeente een wettelijke zorgtaak voor heeft, op deze plek een voorziening te realiseren. Omdat de bezwaren van bewoners en de stadsdeelcommissie Zuidoost al bekend waren is toen ook besloten om, tot de omgevingsvergunning onherroepelijk is, in de hele stad te blijven zoeken naar alternatieve locaties voor de zorgvoorziening, tot op heden zonder concreet resultaat.

Daarnaast is het onze ambitie om elders in het gebied nieuwe horeca toe te voegen. Daarvoor is echter een wijziging in het bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeente is daarover in gesprek met de provincie. 

Aanstaande vrijdag worden de raad en de stadsdeelcommissie geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot al deze zaken. Daarna zullen we ook de bewoners en nader informeren.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938