Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Groeiend aantal daklozen in de stad, groep die om hulp vraagt steeds diverser

15 februari 2024, 17.29 uur · Door AT5

Het stadsbestuur maakt zich zorgen om het groeiend aantal dak- en thuislozen in de stad. De groep mensen die om hulp vraagt wordt tevens steeds diverser. Het gaat om zowel mensen met de Nederlandse nationaliteit als van binnen en buiten de EU. Veldwerkers zagen het afgelopen jaar het aantal buitenslapers in de stad toenemen met de daarmee gepaarde overlast, het gaat daarbij vooral om EU-migranten en ongedocumenteerden. 

Een man met dekentje doet een dutje op de Oosterdokskade - Marcel Antonisse

Dat schrijft wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) in antwoord op vragen van SP-raadslid Remine Alberts. Volgens de wethouder zijn de EU-migranten en ongedocumenteerden wegens verschillende redenen 'minder makkelijk in beeld te krijgen'. 

"Een deel van deze mensen is bijvoorbeeld niet, of niet goed geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP), zij kloppen bij verschillende instanties aan, of verdwijnen weer snel uit beeld." Om alle groepen dak- en thuislozen beter in beeld te krijgen start de gemeente eind dit jaar met een speciale, nieuwe telling. "Uit cijfers uit het zuiden van het land verwachten we dat het om duizenden mensen meer moet gaan dan het aantal dat reeds bij ons bekend is."

Deze winter maakten tot nu toe 900 individuele bezoekers gebruik van de Winteropvang en Winterkoudeopvang. Voor zorgvoorzieningen en maatschappelijke opvang is de wachtlijst inmiddels opgelopen tot 700 mensen. Daarnaast kloppen wekelijks meer dan 50 mensen aan bij Stedelijk team economisch daklozen van de Regenboog Groep.

Om in te spelen op de toenemende en diverser wordende vraag, zet het stadsbestuur in op extra opvangmogelijkheden, betere ondersteuning en meer preventie. Tegelijkertijd waarschuwt de wethouder dat de druk oploopt en dat hij afhankelijk is van tijdelijke middelen vanuit het rijk. Ook kent de stad een aanzuigende werking.