Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Oud-West strenger voor kinderopvang

22 september 2009, 13.57 uur · Aangepast 23 september 2009, 15.47 uur

Oud-West krijgt regels tegen overlast van kinderopvang. Per woonblok mag maximaal één kinderdagverblijf, school of buitenschoolse opvang gevestigd worden.

Dit meldt Het Parool dinsdag. Oud-West is het eerste stadsdeel dat regels opstelt voor de kinderdagverblijven. Het stadsdeel stelt deze regels op zodat het niet meer machteloos staat wanneer bewoners komen klagen over overlast. Het is voor kinderdagverblijven verplicht een buitenspeelruimte te maken. Wanneer er een nieuw kinderdagverblijf gevestigd wordt, zullen de ondernemers eerst een vergunning aan moeten vragen voor zo'n speelplaats. Oud-West wil in deze vergunning eisen kunnen stellen over bijvoorbeeld de grootte van de groepen en de tijden waarop er van de speelplaats gebruik mag worden gemaakt. Dit alles zal in overleg moeten gaan met buurtbewoners.

Het aantal kinderopvangvoorzieningen in Oud-West is erg gegroeid afgelopen jaar, waardoor het stadsdeel het noodzakelijk vindt om meer maatregelen te nemen. Een incident zoals bij crèche Dromelot in januari zou met de regeling voorkomen moeten worden. De regeling wordt begin volgend jaar besproken in de deelraad.