Start van hoofdcontent

Stad

nl

Nationalisten verstoren zitting shariarechtbank

9 juni 2010, 10.28 uur · Aangepast 10 juni 2010, 02.57 uur

Leden van de nationalistische actiegroep Voorpost hebben dinsdagavond in De Balie een zitting van een shariarechtbank verstoord.

De Balie had de avond georganiseerd als eenmalig experiment. Bezoekers konden een zaak aanhangig maken, die door 'bevoegde shariarechters' werd beslecht. De Balie hoopte met de processen inzicht te geven in de totstandkoming en werking van de sharia.

Voorpostactivisten bezetten het podium echter op het moment dat de eerste 'zaak' voorkwam. Er werd een spandoek uitgerold en een van de activisten hield een toespraak. Voorpost is tegen wat zij noemt 'de voortwoekerende islamisering van Nederland.'

De Balie gaat ondanks de actie van Voorpost dit jaar nog een shariarechtbank organiseren.