Start van hoofdcontent

Stad

nl

Fusie AT5 en RTV N-H gaat niet door

2 juli 2010, 15.46 uur · Aangepast 21 december 2011, 16.24 uur

De fusie tussen AT5 en RTV N-H is van de baan. De directie en drie van de vier leden van de Raad van Commissarissen van AT5 zijn afgetreden.

Eerder deze week is gebleken dat de gemeente Amsterdam als aandeelhouder van AT5 op dit moment geen steun kan verlenen aan de fusie van de beide omroepen. De directies, Raad van Commissarissen (RvC) van AT5 en Raad van Toezicht van RTV N-H hebben daarom donderdag gezamenlijk besloten dat zij de fusieplannen niet voort kunnen zetten. De directie en drie van de vier leden van de RvC van AT5 zijn daarop afgetreden.

Instemming van de gemeente Amsterdam als aandeelhouder en financier van AT5 was nodig om tot een definitief fusiebesluit te komen. Directies en toezichthouders van beide bedrijven betreuren het besluit omdat zij constructief hebben samengewerkt en achter de fusieplannen staan, zoals eerder besloten op 12 april van dit jaar.

De gesprekken over de fusie lopen sinds begin vorig jaar. Op 30 juni 2009 spraken de directies van AT5 en RTV N-H de intentie uit samen te willen gaan in een nieuw omroepbedrijf per 2011. Op 30 september van vorig jaar keurden de Raden van Toezicht en Commissarissen het besluit tot fusieonderzoek goed en op 14 oktober 2009 gaf ook wethouder Gehrels groen licht voor fusieonderzoek.

In april is het definitieve fusieplan gepresenteerd aan de gemeente met het verzoek om hierop goedkeuring te geven voor 1 juli. Deze goedkeuring moest er voor 1 juli zijn omdat verder uitstel volgens de directies en besturen schadelijk zou zijn voor de bedrijfsvoering van beide organisaties.

Doelstelling van het fusieplan was om samen een krachtiger mediaorganisatie te worden. AT5 en RTV N-H zijn op dit moment relatief kleine spelers in een competitief medialandschap en willen beter in kunnen spelen op een sterk veranderd media consumptiegedrag. Nu zullen beide bedrijven zich gaan richten op de koers om alleen verder te gaan.

Volgens de directie en RvC van AT5 bood het fusieplan de best mogelijke toekomst voor AT5 en haar medewerkers. Nu de gemeente zich niet kan vinden de plannen, zien de drie RvC-leden Paul Luijten, Fons van Westerloo en Walter van der Mee geen mogelijkheid om aan te blijven. Directeur John de Zwart zal in de komende dagen zijn taken overdragen. RvC-lid Nicole van Gelder zal aanblijven om in de komende periode samen met het bestuur van de stichting aandelenbeheer AT5 en de wethouder te zoeken naar een oplossing voor de (tijdelijke) invulling van directie en RvC.