Stad

NL
V

'Huren omhoog door regeerakkoord'

1 oktober 2010, 09.51 uur · Aangepast 2 oktober 2010, 10.35 uur

In regio's met schaarste op de woningmarkt, zoals Amsterdam, wordt het puntensysteem aangepast waardoor de wettelijke maximumhuur omhooggaat.

Huurders in Amsterdam en ook Utrecht moeten alleen daarom al rekenen op huurverhogingen van 120 euro per maand, zegt de Woonbond in een reactie op het concept-regeerakkoord. 

"VVD en CDA leggen in hun conceptregeerakkoord een forse rekening neer bij de huurders. Huishoudens met een jaarinkomen van meer dan 43.000 euro moeten rekening houden met huurverhogingen van maar liefst 5 procent op inflatie.

Opmerkelijk noemt de Woonbond ook het voornemen om verhuurders met meer dan 10 woningen een heffing op te leggen, die gebruikt wordt om de huurtoeslag mee te bekostigen. "Bewoners in verzorgingstehuizen zullen apart huur en servicekosten moeten gaan betalen, wat er zeer waarschijnlijk toe leidt dat hun woonlasten stijgen.''

De Nederlandse Woonbond vindt de ongelijke behandeling van huurders ten opzichte van kopers onrechtvaardig. "De hypotheekrenteaftrek blijft onaangetast, terwijl er wel een forse rekening wordt neergelegd bij de huurders."