Start van hoofdcontent

Stad

nl

Rechter verbiedt nog meer ontruimingen

8 november 2010, 17.05 uur · Aangepast 9 november 2010, 18.56 uur

Ook de kraakpanden in de Derde Oosterparkstraat en in de Vrolikstraat mogen dinsdag niet worden ontruimd.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald. In de Derde Oosterparkstraat gaat het om de nummers 56, 60 en 64. Op dat laatste adres zit 'buurtcentrum' 't Blijvertje. In de Vrolikstraat is de ontruiming van nummers 245-251 van de baan.

Eerder verbood de rechtbank in Amsterdam al de ontruiming van kraakpand Schijnheilig aan de Passeerdersgracht.

Volgens het hof hebben krakers voor wie ontruiming dreigt, geen mogelijkheid daarover van tevoren het oordeel van een rechter te vragen. Daarmee is de nieuwe Wet kraken en leegstand, die op 1 oktober in werking is getreden, in strijd met het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), vindt het gerechtshof Den Haag.

Volgens het gerechtshof ontbreekt in de krakerswet een essentieel onderdeel: dat de rechter vooraf een oordeel moet kunnen geven als iemand zijn woning dreigt kwijt te raken. ,,De woning van een persoon geniet onder het EVRM speciale bescherming'', aldus het hof in Den Haag. ,,Aangezien hierover in de nieuwe wet niets is geregeld en justitie daarover geen duidelijk beleid voert, vindt het hof dat ontruiming onder de huidige omstandigheden in strijd zou zijn met het EVRM.''