Stad

Woonfraudeurs steeds vaker tegen de lamp

10 februari 2011, 10.53 uur · Aangepast 11 februari 2011, 12.02 uur

Woonfraudeurs krijgen steeds minder de ruimte in Amsterdam. Uit cijfers van Bureau Zoeklicht blijkt dat er in 2010 ruim 2.000 fraudeurs hun woning werden uitgezet.

In 2009 werd 1.768 keer een einde gemaakt aan illegale verhuur. Ook het aantal meldingen van woonfraude blijft volgens het gemeentelijk bureau groeien. Bij woonfraude worden woningen, soms zonder instemming van de verhuurder, doorverhuurd. Ook kan een woning voor andere doelen dan huisvesting worden gebruikt.

Wethouder Ossel (Wonen en Wijken) vindt het belangrijk dat woonfraude wordt aangepakt: “De aanpak van woonfraude draagt er aan bij dat Amsterdammers een eerlijke kans hebben op de woningmarkt. Gezien de huidige krapte op de woningmarkt is het goed dat 2.000 mensen die hier wel recht op hebben aan een
woning zijn geholpen."

Bureau Zoeklicht spoort ieder jaar meer onrechtmatige huursituaties op.De stad zet flink in op de aanpak van woonfraude, aangezien dit moet leiden tot een betere doorstroming van de woningmarkt.