'De Waag scheurt zichzelf in stukken'

De fundering van De Waag op de Nieuwmarkt is zo slecht dat hij helemaal vervangen moet worden.

Alleen stutten van het 16e-eeuwse monument is volgens Bureau Monumenten en Archeologie bij lange na niet genoeg. Door de slecht fundering trekt het gebouw als het ware zichzelf kapot. Een van de torens van De Waag is deze week gestut om te voorkomen dat het hoofdgebouw hem om trekt.

AT5-verslaggever Leon Bellaart sprak met Hans van der Zande van het Bureau.