Stad

Beterburen

5 april 2011, 18.15 uur

Al jaren zijn burenruzies de meest voorkomende vorm van overlast in Amsterdam. De buurtbemiddelaars van Beterburen kunnen helpen.