Start van hoofdcontent

Stad

nl

Personeel was bang voor Albert Drent

14 april 2011, 23.10 uur · Aangepast 21 november 2011, 10.48 uur

Personeel van kinderdagverblijf Het Hofnarretje was bang voor directeur Albert Drent.

Drent kon slecht omgaan met kritiek en reageerde daar vaak zelfs agressief op. Dat vertelde de voorzitter van de oudercommissie van het kinderdagverblijf donderdagavond tijdens een speciale informatiebijeenkomst voor ouders die zijn betrokken bij de zedenzaak. De ouders werden ingelicht over de bevindingen van de commissie-Gunning. Die heeft onderzocht hoe de zedenzaak heeft kunnen gebeuren.

Volgens de oudercommissie heeft Drent ook meermalen gelogen tegen ouders. Zo beweerde hij onterecht dat Het Hofnarretje beschikte over het HKZ-keurmerk voor zorginstellingen. Ook noemde hij zichzelf psychotherapeut zonder dat hij over de juiste diploma's beschikte.

De commissie-Gunning presenteert vrijdag haar bevindingen. In het rapport wordt ook de rol van Drent beschreven. Uit het onderzoek is niet gebleken dat hij wist van het misbruik door Robert M. op het kinderdagverblijf. Wel kan Drent worden verweten dat hij te weinig heeft gedaan met de signalen die er waren over de zedenmisdrijven.

Op de informatiebijeenkomst werd verder duidelijk dat een medewerker van Het Hofnarretje al in 2008 Meld Misdaad Anoniem heeft getipt over het misbruik door Robert M.