Start van hoofdcontent

Stad

nl

Hofnarretje maakte eigen regels over misbruik

15 april 2011, 12.56 uur · Aangepast 21 november 2011, 10.46 uur

Kinderdagverblijf Het Hofnarretje had eigen regels ontwikkeld voor het afhandelen van meldingen over kindermisbruik.

Dat blijkt uit het rapport van de commissie-Gunning, die heeft onderzocht hoe de zedenzaak heeft kunnen gebeuren. In 2008 werd Het Hofnarretje door de GGD gewezen op het ontbreken van een protocol over hoe om te gaan met meldingen van misbruik door medewerkers, zo staat in het rapport. Het kinderdagverblijf heeft toen eigen, minder strenge regels opgesteld, die op punten afweken van het bestaande protocol ontwikkeld door Jeugdzorg.

Zo was het in de regelgeving van Het Hofnarretje niet verplicht om bij vermoedens van misbruik het Meldpunt Kindermishandeling op de hoogte te stellen. Ook had het kinderdagverblijf geen functionaris kindermishandeling in dienst, iemand die meldingen over misbruik in behandeling neemt. De commissie-Gunning concludeert dat die afwijkingen bewust zijn doorgevoerd door Het Hofnarretje.

Rapport Commissie Gunning 15-4-10 00