Start van hoofdcontent

Stad

nl

Fraudeonderzoek op het ROC ASA

8 juli 2011, 17.56 uur · Aangepast 11 juli 2011, 12.46 uur

De onderwijsinspectie doet onderzoek naar grootschalige diplomafraude bij het ROC ASA. Volgens anonieme bronnen worden nu al diploma's teruggehaald.

Formeel heet het dat de inspectie onderzoekt of dat wat op het diploma van een leerling staat wel overeenkomt met diens dossier. Het onderzoek is opgestart omdat er sprake van zou zijn dat leerlingen die onvoldoende les hebben gehad en die toetsen niet gehaald hebben, toch een diploma hebben gekregen.

Kantine
Vooral met het leskrijgen gaat het vaak mis. AT5 sprak met leerlingen die vertellen over het tekenen voor aanwezigheid bij de les en het daarna weer plaats nemen in de kantine. Een groep leerlingen heeft in het verleden met een advocaat Erik de Groot geprobeerd via de rechter beter onderwijs te eisen.

Nu stellen ook bronnen binnen het ROC ASA dat leerlingen die geen lessen volgden toch een diploma kregen. Verplichte, maar niet getoetste onderdelen werden weggelaten op de diploma's. Een anonieme bron vertelt: Bij techniek, zorg en welzijn en ook bij toerisme worden nu diploma's teruggehaald en al afgestudeerde leerlingen moeten alsnog extra toetsen doen.

Advocaat De Groot vindt dat het allemaal wel heel erg in de buurt van valsheid in geschrifte en fraude komt. "En dat is om meerdere redenen heel erg verkeerd. Verkeerd naar die leerlingen. die denken dat ze nu klaar zijn voor de arbeidsmarkt en het tegendeel is waar."

Vooronderzoek
Amarantis, de stichting die het ROC ASA bestuurt, zegt in een reactie dat er op dit moment alleen nog een vooronderzoek loopt. Daar zou volgens deze instelling nog niets uit zijn gekomen. De inspectie voor het onderwijs komt in het najaar met de definitieve resultaten.