Stad

NL
V

Europa onderzoekt subsidie moskee Oost

7 september 2011, 19.59 uur · Aangepast 10 september 2011, 11.37 uur

Het Europees antifraudebureau OLAF gaat onderzoek doen naar de 1,4 miljoen euro subsidie die de EU heeft gegeven aan de AL Fath moskee aan de Joubertstraat in Oost.

Dit doet OLAF na aanleiding van vragen van de PVV aan de Europese Commissie. Volgens Lucas Hartong van de PVV is het centrum een 'moskeeverzamelgebouw' en zijn de gegeven gelden hiervoor niet bedoeld. "Het is een duidelijk rode streep: Europees geld mag niet voor religieuze doeleinden worden gebruikt."

Volgens de informatie die de Europese Commissie heeft, is het geld verstrekt voor de "financiering van onderdelen van de infrastructuur die geen verband houden met religieuze activiteiten". Mocht uit het onderzoek van OLAF blijken dat de gelden onterecht zijn vertrekt, dan kan de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, het geld terugvorderen.

De eindverantwoordelijkheid voor het verstrekken van de subsidie ligt bij de gemeente Amsterdam.