Start van hoofdcontent

Stad

nl

GroenLinks tegen mollenklemmen

12 januari 2012, 12.21 uur · Aangepast 10 april 2012, 21.42 uur

GroenLinks gaat schriftelijke vragen stellen aan het dagelijks bestuur vanwege het plan van stadsdeel Zuid om mollenklemmen te plaatsen in het Beatrixpark.

De groene partij stelt veel belang te hechten aan een vriendelijke omgang met dieren. Zij vindt dat vrij levende dieren pas gedood mogen worden wanneer er een acuut gevaar voor de volksgezondheid dreigt. GroenLinks vraagt zich af of een dergelijke noodsituatie aan de hand is in het Beatrixpark.

In het Dierenbeleid van stadsdeel Zuid staat dat wanneer een dierenpopulatie overlast veroorzaakt, zoveel mogelijk diervriendelijke methoden en maatregelen toegepast zullen worden. Op de website van GGD Amsterdam staat dat mollen verdrijven, vangen of doden de overlast niet oplost, maar enkel verplaatst.

Er zal op 25 januari gestemd worden over het plan.