Start van hoofdcontent

Stad

nl

Bijstandswet zorgt voor problemen

26 februari 2012, 17.54 uur · Aangepast 26 april 2012, 21.28 uur

Naar schatting 3000 Amsterdamse gezinnen dreigen op zeer korte termijn een aanzienlijk deel van hun uitkering kwijt te raken.

Op dit moment worden zo'n 6800 Amsterdamse gezinnen herbeoordeeld door het DWI. De Bijstandsbond verwacht dat ongeveer 3000 gezinnen op hun uitkering gekort zullen worden.

De nieuwe bijstandswet, die per 1 januari 2012 van kracht is, houdt in dat ook het inkomen van thuiswonende kinderen wordt meegenomen in het bepalen van de hoogte van de uitkering. De Amsterdamse wethouder André van Es van Werk, Inkomen en Participatie, noemt de nieuwe wet 'asociaal'.