Start van hoofdcontent

Stad

nl

PvdA wil drugspanden schoonvegen

4 juni 2012, 17.44 uur · Aangepast 7 juni 2012, 17.19 uur

De PvdA in West pleit in een motie voor een nieuwe aanpak van drugsoverlast in het stadsdeel.

Aanleiding voor de nieuwe aanpak is een klacht van een bewoonster van de Baarsjes uit 2011. De vrouw diende verschillende klachten in over haar dealende bovenbuurman, zonder dat deze klachten in een aanpak van de overlast resulteerden.

Toen de PvdA lucht kreeg van de klachten stelde de partij een onderzoek in. Hieruit kwam volgens de PvdA naar voren dat er geen sprake was van een gebrek aan geld of wetgeving. 'Dit is dus niet per sé een kwestie van meer geld of nieuwe maatregelen. Waar het om gaat is dat je goed gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheden en dat je zorgt voor een concrete taakverdeling met alle partners: politie, justitie, het stadsdeel, het Veiligheidshuis, de GGD, Jeugdzorg, de woningcorporaties, de Belastingdienst, enzovoort. Zodat iedereen weet wie wat doet en wanneer', aldus fractievoorzitter Erik de Groot.

De PvdA-fractie zal daarom een motie indienen bij de stadsdeelraad om deze aanpak te realiseren. Hierin wordt onder meer opgeroepen tot nauwere samenwerking tussen verschillende betrokken veiligheidspartners. 'En om meteen goed te beginnen vragen we het stadsdeel om een lijst van 25 panden die in aanmerking komen voor deze gecombineerde aanpak. We willen dat deze drugspanden voor het eind van het jaar zijn schoongeveegd', stelt De Groot.