Start van hoofdcontent

Stad

nl

Op de Valreep

2 oktober 2012, 13.46 uur · Aangepast 30 oktober 2012, 19.40 uur

Wie de Slag om Nederland volgt weet dat bouwen in een stad gepaard gaat met dubieuze zaken

Wie de Slag om Nederland volgt weet dat bouwen in een stad gepaard gaat met dubieuze zaken. Dubbele agenda's van stadsbestuurders, steekpenningen en andere privébelangen of simpelweg domheid, leiden tot fiasco's, waarvan de gevolgen elke keer voor rekening van de machteloze burgers zijn.

In Oost wacht een heel gebied dat achter de Hema plat gewalst is op herbouwing. Oostpoort is de naam. Je hebt Westelijk Oostpoort en Oostelijk Oostpoort. Westelijk is bestemd voor cultuur en winkels, Oostelijk Oostpoort voor woningen. Terwijl Westelijk Oostpoort aardig op weg is naar voltooiing ligt Oostelijk Oostpoort al 6 jaar braak. Hoe zou dat komen?

Men zegt: het komt door de crisis. Maar dat is niet het hele verhaal. Voor dit gebied heeft wethouder Duco Stadig in 2005, toen we in de vastgoedbubbel verkeerden en de sky de limit was, een wurgcontract getekend met ontwikkelaar OCP (een samenwerking van Stadgenoot, Ymere en Bouwfonds), waarin kort samengevat alle risico's voor rekening van de gemeente komen en alle winst, wanneer die er is, naar OCP gaat. OCP bouwt nu wel het duurste segment koopwoningen (3-5 ton), maar niet de goedkopere koopwoningen (2-3 ton) en al helemaal geen sociale huurwoningen. Recentelijk is Oostpoort 13 uit de verkoop gehaald, omdat deze woningen simpelweg niet verkocht werden.

Dit alles schoot een groep idealistische jongelingen in het verkeerde keelgat. Ze verzetten zich tegen deze vorm van stadsontwikkeling, waarbij beslissingen uitsluitend door managers worden genomen en de burger geheel gepasseerd wordt. Ze ijveren voor burgerparticipatie in de besluitvorming: de burgers hebben goede en creatieve ideeën die niet of nauwelijks tot hun recht komen in het inrichten van de stad. Ze kraakten het voormalige dierenasiel (een monument dat OCP en Stadsdeel oost lieten verkrotten), gaven het de naam Op de Valreep, en organiseren daar zowat elke dag van de week allerlei gezelligs voor de buurt: muziek- of documentaireavonden, kindermiddagen, workshops. Veertig buurtgenoten hebben er een tuin waar ze biologische gewassen verbouwen. Dit allemaal zonder subsidie, in tegenstelling tot OCP, dat compleet afhankelijk is.

Zaterdag was er op het terrein een politiek-culturele manifestatie genaamd Damoclash, met, tussen muziek, biologisch voedsel en hoela hoeps, een debat over stadsontwikkeling met politici en idealisten. Adri van den Dries (PvdA Oost), Tamira Combrink (Groenlinks), Hein de Haan (stedebouwkundige), Imre Doff (Huurdersvereniging Oost) en Jaap Draaisma (Urban Resort) kruisten er de degens. Uwe Ouwe Zeikwijf was op deze manifestatie, maar ze miste helaas nipt het debat. Wat ze wel zag is een meute vrolijke jonge mensen: iedereen lachte van oor tot oor. Zoveel gemoedelijkheid en lieftalligheid kan ze zich niet herinneren ooit bij de krakersscene van weleer te hebben waargenomen. Wat een schatjes. Ze verdienen dubbel en dwars de troetelnaam 'de knuffelkrakers uit Oost', die AT5 ze ooit gaf.

OCP heeft het hele gebied voor een appel en een ei gekregen: het voormalige politieburo voor 5 ton en het dierenasiel voor 2 ton. Daarnaast komen de kosten van sanering van de grond, tientallen miljoenen euro's, voor rekening van stadsdeel Oost, kreeg OCP nog eens meer dan 3 miljoen van het rijk, en betaalt het stadsdeel mee aan alle promotiekosten van Oostpoort. En alles wat geen woning of winkel is (bestrating, openbaar groen, etc), daar draait het stadsdeel ook voor op.

Nu zeggen de jongelingen van de Valreep: Kunnen we heel misschien water en elektra aangesloten krijgen? In het licht van bovenstaande geen onredelijke vraag, vind ik.