Stad

'Snorscooters nog steeds veel te hard'

20 november 2012, 12.45 uur · Aangepast 3 februari 2013, 22.44 uur

Whatsapp

Snorscooters op Amsterdamse fietspaden rijden nog altijd stelselmatig te hard.

Dit concludeert de Fietsersbond op basis van snelheidsmetingen. 'Gemiddeld rijden snorscooters ruim 36 km per uur terwijl maximum slechts 25 km per uur is toegestaan. De maximum snelheid werd door vrijwel iedereen overschreden: 97% reed harder dan toegestaan, dat is zelfs nog meer dan twee jaar geleden', stelt de bond.

Naar aanleidingen van eerdere metingen werd het beleid van de gemeente ten aanzien van snorscooters aangescherpt. Onder meer met de campagne 'slowriders' werd geprobeerd de snelheid van de snorscooters op fietspaden omlaag te krijgen.

Maar de actie lijkt nog weinig effect te hebben gesorteerd. 'De Fietsersbond heeft afgelopen tijd de effecten van dit beleid op straat gemeten. Daaruit bleek dat de gemiddelde snelheid na twee jaar nog nauwelijks was afgenomen (van 36,9 naar 36,3 km/h). Het percentage te hard rijders steeg zelfs nog: van 94% naar 97%', concludeert de bond nu.

Volgens de Fietsersbond moet er dan ook nog meer gebeuren tegen de overlast van scooters. 'Waar mogelijk zullen snorscooters versneld van het fietspad geweerd moeten worden. Verder moeten de landelijke regels die de snorfiets onbedoeld zo populair hebben gemaakt worden aangescherpt'.

Whatsapp