Stad

A'dam krijgt groot asielzoekerscentrum

10 december 2012, 12.51 uur · Aangepast 21 maart 2013, 14.48 uur

Amsterdam krijgt een groot complex met 67 woningen waar maximaal vijfhonderd asielzoekers in kunnen worden opgevangen.

Dit heeft het college van B&W besloten. Het complex moet in de Houthaven komen te liggen. 'De gemeente Amsterdam voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en sloot daarom in 2010 een overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om in Amsterdam opvanglocaties voor 2000 asielzoekers te faciliteren. Door de verminderde behoefte aan asielopvangplaatsen in Amsterdam is het aantal opvangplaatsen nu teruggebracht naar 500', stelt de gemeente.

Het complex komt in een nieuwbouwwijk te liggen aan de zuidkant van de Haparandaweg ter hoogte van de kruising met de Rigakade.  'Wij hebben er bewust voor gekozen de woningen voor de opvang van asielzoekers onderdeel te laten zijn van een gewone Amsterdamse nieuwbouwlocatie. Op deze manier zijn zij van het begin af aan deel van de wijk,' stelt verantwoordelijk wethouder Van Poelgeest (Ruimtelijke ordening).

In de nieuwbouwwoningen zal het COA vijftien jaar lang maximaal 500 asielzoekers opvangen, daarna wordt besloten over mogelijke verlenging.

De gemeente wil proberen de asielzoekers 'actief deel te laten uitmaken van de wijk'. 'De asielzoekers voorzien zelf in hun dagelijkse levensonderhoud, worden betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en krijgen activiteiten aangeboden. Zij volgen terugkeer- of integratietrainingen en er is intensieve begeleiding, ook voor de kinderen. De komst van een opvanglocatie creëert werkgelegenheid, geeft een impuls aan de lokale middenstand en biedt veel ruimte voor werkzaamheden door vrijwilligers uit de buurt', stelt de gemeente.

Naar verwachting start het COA in de tweede helft van 2014 met de bouw van de woningen. In de eerste helft van 2016 worden de eerste asielzoekers gehuisvest.