Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Besluit Teeven raakt vluchtelingen A'dam

17 december 2012, 16.03 uur · Aangepast 19 december 2012, 16.49 uur · Foto: Brigit Oele

Somalische asielzoekers zullen weer worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Omdat de veiligheid in de hoofdstad Mogadishu is verbeterd, is dat geen belemmering meer om mensen terug te sturen.

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft dat maandag aan de Tweede Kamer laten weten.

Het besluit van Teeven betekent onder meer dat een deel van de uitgeprocedeerde asielzoekers die momenteel in een kerk in West verblijft nu in afwachting van hun uitzetting vast kunnen worden gehouden in vreemdelingenbewaring. Teeven belooft te wachten met het daadwerkelijk uitzetten van mensen totdat hij heeft overlegd met de Tweede Kamer.

Van de ongeveer honderderd vluchtelingen in de kerk zijn er 42 Somalisch. Een van de kerkbewoners, Younis Omar, laat in een reactie weten dat de groep nog niet op de hoogte was van het besluit van Teeven. 'We gaan overleggen over wat we nu moeten doen', stelt Omar.

Tot nog toe werd de situatie in Mogadishu als zo gevaarlijk beschouwd dat ook asielzoekers uit andere delen van Somalië niet werden teruggestuurd, omdat zij dan toch via het vliegveld van Mogadishu en via de stad verder moesten reizen. Somaliërs kunnen nog wel op individuele gronden een verblijfsvergunning krijgen in Nederland.

Teeven volgt met zijn besluit het nieuwe beleid in omringende landen als Duitsland, Zweden en België. Hoewel de situatie in Mogadishu nog altijd zorgelijk is, is die wel verbeterd. Zo is het weer mogelijk om niet gehinderd door milities door de stad te reizen, zijn markten weer vrij toegankelijk en bloeit het zakenleven weer op.