Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Verbazing in Jordaan om 'deurmatcontrole'

3 januari 2013, 15.33 uur · Aangepast 5 januari 2013, 15.45 uur

Verbazing bij een aantal winkeliers in de Jordaan donderdagmiddag. Handhavers van stadsdeel Centrum kwamen namelijk langs om de winkeliers er aan te helpen herinneren dat er geen matten voor de deur mogen liggen...

De controle vond plaats in een aantal straten in de Jordaan die al langer ruziën met het stadsdeel over straatmeubilair. In 2011 werd, na een protestbijeenkomst, de 'gezelligheid' in de Jordaan zelfs ten grave gedragen na een conflict tussen stadsdeel en ondernemers die graag meubilair op straat willen zetten.

Een woordvoerder van stadsdeel Centrum verklaart het niet prettig te vinden dat er gecontroleerd moet worden. 'Maar het is helaas nodig', stelt een zegsman. 'Vorig jaar hebben we afspraken gemaakt over wat er wel, en wat er niet op straat gezet mag worden. Helaas bleek een aantal winkeliers zich daar niet aan te houden. Dan zit er voor ons helaas niks anders op dan de nullijn weer te hanteren'.

'Het gaat ons dus niet zozeer om deurmatten', vervolgt de woordvoerder, 'maar om afspraken die niet nagekomen worden. Overigens waarschuwen we vandaag alleen maar. Er worden dus nog geen boetes uitgedeeld'.

Winkeliers in de Tweede Anjeliersdwarsstraat en de Tweede Tuindwarsstraat reageren niettemin verbaasd op de controle, getuige bovenstaande beelden. De ondernemers lijken desondanks eieren voor hun geld te kiezen. Zo is deze deurmat inmiddels verdwenen...