Start van hoofdcontent
nl

Frans Halsbuurt

10 maart 2023, 12.00 uur

Het Verkeer gaat vandaag langs in de Frans Halsbuurt, waar een grote herinrichting plaatsvindt. Het wordt een autoluwe woonbuurt met meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en speelmogelijkheden voor kinderen. De buurt is actief betrokken geweest bij het maken van het ontwerp voor de nieuwe inrichting.