Stad

NL
V

Schiphol gaat snel duizenden ganzen vergassen

24 mei 2013, 14.07 uur · Aangepast 27 mei 2013, 15.43 uur

Rond Schiphol worden op korte termijn tussen de 5.000 en 10.000 ganzen gevangen en vergast in verband met de vliegveiligheid.

De provincie Noord-Holland heeft vrijdag een ontheffing verleend voor het doden van ganzen binnen een straal van 20 kilometer rond de luchthaven.

Ook Utrecht en Zuid-Holland hebben toestemming gegeven voor het doden van Schipholganzen, omdat een deel van de cirkel in hun provincie ligt. Doel van de actie is om het risico van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen te verminderen. De dieren worden gedood met koolzuurgas. Sinds 2005 is het aantal ganzen in de zone van 20 kilometer rond Schiphol vertienvoudigd tot 50.000.

De grauwe gans mag in de straal van 20 km worden gedood. De kolgans, brandgans, nijlgans, Indische gans en Canadese gans mogen alleen binnen 10 kilometer rond Schiphol worden omgebracht. Het verzoek van de Fauna Beheer Eenheid om ook die ganzen in de straal tussen 10 en 20 kilometer te doden, wees Noord-Holland af. De provincie vindt dat onvoldoende is aangetoond dat deze ganzensoorten een direct gevaar voor de luchtvaart vormen in de ruimere cirkel rond Schiphol.

Het doden van ganzen is onderdeel van een pakket maatregelen om het risico op aanvaringen te verminderen.