Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Partij voor de Dieren in actie tegen afschieten damherten

21 augustus 2013, 17.20 uur · Aangepast 22 augustus 2013, 04.40 uur

De Partij voor de Dieren Amsterdam probeert actie te ontketenen tegen het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

De Partij voor de Dieren betreurt de beslissing van het Amsterdamse college om in te grijpen in het gebied. De partij kondigde woensdag aan zich te zullen verzetten 'tegen het onnodig doden van wilde dieren'.

Volgens de partij tonen cijfers aan dat de damhertenpopulatie de afgelopen jaren stabiel is gebleven en de overlast afneemt. De fractie meent dat de herten geen bedreiging vormen voor verkeer, landbouw en natuur.

'Sinds de komst van een hekwerk is het aantal verkeersincidenten spectaculair gedaald en lijkt het aanal klachten af te nemen', beargumenteert de politieke partij verder. 'Ook de landbouw in de omgeving profiteerde van de hekken: in de tweede helft van vorig jaar werd slechts driemaal ongeveer 750 euro geclaimd.'