Politiek

NL
V

'Bedrijven zien muziek in toekomst Wallen'

14 februari 2014, 22.10 uur · Aangepast 7 maart 2014, 01.36 uur

Burgemeester Van der Laan heeft er alle vertrouwen in dat de investeerders in het Wallenproject 1012 Inc een goed rendement zullen behalen. Dat zei hij vrijdagavond in De Burgemeester op AT5.

Meerdere partijen hebben zich gemeld om op de Wallen te gaan investeren. Het gaat onder andere om de Rabobank, Ymere en Volker Wessels. Volgens de burgemeester zien zij voldoende perspectief: 'Dat zijn private partijen en die zien wel muziek in de toekomst van de Wallen.' Eerder gaf woningcorporatie De Key juist aan spijt te hebben van de investeringen op de Wallen.

Van der Laan benadrukte dat de stad daarbij moet zorgen voor maatschappelijk 'goede condities'. Zo wil de gemeente niet dat de huren enorm omhoog gaan en moet er een voldoende gevarieerd winkelaanbod komen met niet alleen maar grote winkelketens.

Op de vraag of dit niet in tegenspraak is met het uitgangspunt van bedrijven die zoveel mogelijk rendement willen behalen antwoordde Van der Laan: 'We stellen hele duidelijke maatschappelijke condities, maar we weten ook dat bedrijven bepaalde rendementen moeten hebben. We kijken dan of dat allebei te realiseren is.'

NV Zeedijk doet na aanvankelijke tegenzin toch mee

Ook een partner in het project is de NV Zeedijk, eerder verantwoordelijk voor de herprofilering van de Zeedijk. Zij stonden jarenlang niet te springen om te investeren in 1012 maar zijn nu dus toch over de streep getrokken. Van der Laan over die tegenzin: 'Dat was oorspronkelijk ook echt zo. Maar de gemeente Amsterdam is voor bijna 80% eigenaar van de NV Zeedijk. En aangezien bij ons het geld niet uit de lucht komt vallen, vonden wij het een goede manier om dit tot stand te brengen. Om hun bezit ook daar in te brengen en ook te profiteren van hun kennis.'

Stadgenoot uit NV Stadsgoed

Daarnaast zit ook NV Stadsgoed in het project. NV Stadsgoed hoort bij woningcorporatie Stadgenoot en bezit veel panden in het gebied. Burgemeester Van der Laan gaf vanavond aan dat de woningcorporatie zich langzamerhand wil terugtrekken. Dit zou komen door door Haagse regels die het voor corporaties moeilijk maken om te investeren. Van der Laan: 'Het is zo dat de NV Stadsgoed hoort bij woningcorporatie Stadgenoot. Dat is al heel lang een partner van de gemeente in 1012. Heeft veel geinvesteerd, ook veel geld van ons gekregen om dat te doen. Maar die woningcorporatie, door wat ik net zei, die Haagse touwtjes die worden aangetrokken, die wil wel een beetje uit die NV Stadsgoed.'

Geen risico voor de stad

Het is volgens de burgemeester niet zo dat de stad door de oprichting van 1012 Inc financieel meer risico loopt. Hoewel er al jaren over de oprichting van een NV Wallen wordt gesproken denkt Van der Laan door de fusie van de al bestaande NV Stadsgoed en NV Zeedijk nu een echte doorbraak is. Hij gaat er dan ook vanuit dat dit plan doorgaat.