Politiek

NL
V

Ambtenaar verduisterde kwart miljoen, gemeente deed geen aangifte

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 19 december 2016, 12.18 uur

Voor 250.000 euro aan publiek geld frauderen met valse facturen en er toch zonder strafrechtelijk onderzoek van afkomen? Dat is een Amsterdamse ambtenaar in 2013 gelukt.

De medewerker had via zijn eigen bedrijf facturen gestuurd voor werkzaamheden die werden uitgevoerd door derden. Deze partij werkte vermoedelijk voor een lagere vergoeding, waardoor de frauderende ambtenaar er zelf financieel beter van werd. De schade wordt geschat op zo'n 250.000 euro. 

Geen aangifte
Nadat de fraude aan het licht kwam is besloten geen aangifte te doen. 'Destijds was het een beslissing van de betreffende directeur welke sanctie werd opgelegd en om aangifte te doen. Er is in dat specifieke geval voor gekozen om geen strafontslag op te leggen, maar in te stemmen met een vrijwillig vertrek onder voorwaarden. Ook is er destijds voor gekozen om geen aangifte te doen', zegt een woordvoerder van de gemeente na vragen van AT5. De ambtenaar had na zijn vertrek geen recht op een WW-uitkering. 

Lees ook: Frauderende ambtenaren: de meest opvallende zaken

Geen aangifte doen in zulke fraudezaken zou op dit moment niet meer gebeuren, benadrukt de woordvoerder. 'Na de reorganisaties van de afgelopen jaren, ligt de bevoegdheid voor het opleggen van sancties zoals strafontslag sinds januari 2015 bij de gemeentesecretaris. Daardoor wordt er veel eenduidiger opgetreden tegen fraude.' 

32 fraudezaken
Dit fraudegeval is één van de 32 die de gemeente vandaag openbaar heeft gemaakt na een verzoek van De Telegraaf. Het gaat om zaken die tussen 2013 en 2016 aan het licht kwamen. In negentien van de 32 gevallen is plichtsverzuim vastgesteld. Negen ambtenaren werden ontslagen. Bij vijf onderzoeken waren externe medewerkers, bijvoorbeeld uitzendkrachten, betrokken. In slechts twee zaken werd aangifte gedaan bij de politie. Twee onderzoeken lopen nog, meldt de gemeente.

'Fraude onacceptabel'
Van der Laan zegt de fraudezaken onacceptabel te vinden: 'Integriteit is belangrijk, want het raakt aan het vertrouwen dat burgers in de overheid hebben. Amsterdammers mogen van ons verwachten dat we altijd en overal zorgvuldig om gaan met de schatten die ons worden toevertrouwd, of het nu geld is, of informatie, of iets anders.'

De burgemeester heeft begin dit jaar met 54 directeuren en stadsdeelsecretarissen gesproken, omdat ook zij moeten helpen misbruik en fraude te voorkomen: 'We gaan actief op zoek naar overtredingen en nemen we de maatregelen die nodig zijn.'