Start van hoofdcontent

Stad

nl

Albert Cuypgarage nieuwe naam voor Paul's Parkeerpaleis

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 17 februari 2017, 08.29 uur · Foto: Ontwerp: ZJA Zwarts & Jansma Architecten

De parkeergarage onder de Boerenwetering gaat de Albert Cuypgarage heten. Stadsdeel Zuid heeft de naam met de hulp van een aantal leerlingen van het Montessori Lyceum Amsterdam gekozen.

De garage in aanbouw werd tot nu toe door de gemeente de Boerenweteringgarage genoemd. De suggestie van D66-raadslid Jan-Bert Vroege haalde de selectie niet. Hij opperde eerder 'Pauls Parkeerpaleis', ter ere van stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar.

De leerlingen van het Montessori Lyceum, waarvan hun school grenst aan de bouwkuip, kregen gisteren in vijf teams de mogelijkheid om een nieuwe naam te 'pitchen'. Het stadsdeel had een lijst met mogelijke namen gemaakt waaruit kon worden gekozen: Ruysdaelgarage, Frans Halsgarage, Oud Zuidgarage, Albert Cuypgarage en Boerenweteringgarage.

Bestuurder en voorzitter van de jury Paul Slettenhaar: 'Na uitvoerig juryberaad zijn wij tot de slotsom gekomen dat de naam Albert Cuypgarage het beste recht doet aan de plek. In de presentatie werd duidelijk gemaakt dat de garage een mooie verbinding vormt tussen cultuur en economie. Aan de ene kant het Rijksmuseum met werken van schilder Albert Cuyp en aan de andere kant de bedrijvigheid van de gelijknamige markt.'

De jury bestond uit Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbits, Bert van den Ende van de ondernemersvereniging Albert Cuyp, stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar en conrector Maarten Delvaux van het Montessori Lyceum.

abc5media_image_1

Stadsdeel Zuid