Start van hoofdcontent

112

nl

Burgemeester: Felle weerstand brandweerlieden tegen vernieuwing is 'onacceptabel'

26 juli 2017, 20.36 uur · Aangepast 28 juli 2017, 17.31 uur

De vernieuwingen binnen de brandweer worden tegengewerkt door een deel van het personeel en zelfs de eigen ondernemingsraad. Dat schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad.

Naar de heersende cultuur binnen de brandweer, waar discriminatie en ongelijkheid aan de orde van de dag is, wordt al langere tijd onderzoek gedaan. Om te komen tot een, zoals burgemeester Van der Laan het noemt, normale organisatie, is een manifest opgesteld door het college en de nieuwe brandweercommandant Leen Schaap.

Lees ook: Hard oordeel over brandweer: 'Kazernes gebruikt als opslag voor boten, winterbanden en auto's'

Nu blijkt dat het uitwerken van de plannen wordt gedwarsboomd door een deel van de brandweermannen en de ondernemingsraad. 'We lopen helaas tegen zorgwekkende zaken aan', schrijft Van der Laan. In het najaar komt het college met een definitief rapport, maar vanwege de eerste verontrustende resultaten wordt de gemeenteraad eerder op de hoogte gebracht in een tussentijdse brief.

Onvoorwaardelijk ontslag
In die brief wordt bijvoorbeeld gesproken over de zaak rond een brandweerman die zich stelselmatig schuldig heeft gemaakt aan discriminerende en racistische gedragingen tegenover collega's en burgers. De oude korpsleiding was op de hoogte van het gedrag van de brandweerman, maar besloot geen 'verstrekkende gevolgen' hieraan te verbinden. De nieuwe korpsleiding besloot de man onvoorwaardelijk te ontslaan. Maar de brandweerman in kwestie spande een voorlopige voorziening aan tegen zijn ontslag.

Ontslag onterecht
Uit de uitspraak van de rechtbank komt het beeld naar voren dat de brandweerman zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie, racisme en pestgedrag. De rechtbank vindt ook dat dit gedrag niet thuishoort in een overheidsorganisatie. Maar de brandweerman had niet ontslagen mogen worden, omdat de vorige korpsleiding al op de hoogte was van het gedrag van de brandweerman. 

De uitspraak van de rechter wordt door sommigen binnen de brandweerorganisatie gevierd als een succes en een overwinning op de nieuwe korpsleiding. 'Sterker nog, een aantal personen die naar voren is getreden en zich heeft uitgesproken tegen de racistische brandwacht wordt door enkele collega's met de nek aangekeken, geïntimideerd en genegeerd', schrijft Van der Laan.

Ondernemingsraad 
Ook de ondernemingsraad van de brandweer heeft zich nog niet openlijk uitgesproken tegen dit gedrag. 'Het is voor het college volstrekt onacceptabel dat de personen die zich hebben uitgesproken tegen racisme en discriminatie nu gepest en geïntimideerd worden. Deze personen verdienen en krijgen de maximale bescherming van de commandant en het college', aldus de burgemeester.

Proeftuinkazerne 
Daarnaast is Van der Laan ook teleurgesteld in de ondernemingsraad, omdat zij de invoering van een proeftuinkazerne wordt tegengewerkt. In de proeftuinkazerne moet worden geëxperimenteerd met andere dienstroosters dan de huidige 24-uursroosters. Deze zouden namelijk bijdragen aan de gesloten cultuur binnen de brandweer. Ondanks dat de ondernemingsraad het niet zit zitten, moet brandweercommandant Schaap de proeftuinkazerne toch verder vorm gaan geven.

Lees ook: Brandweermannen 'herkennen zich niet' in keiharde kritiek korpsleiding

Tot slot loopt er momenteel een onderzoek naar de financiële vergoedingen voor brandweerfunctionarissen in het verleden. De eerste resultaten zijn zorgelijk. Zo zouden mensen binnen de brandweer vergoedingen gekregen hebben, waarop zij geen recht hadden. Een oud-medewerker trok hierover eerder aan de bel.

Woninginspecties 
In de brief aan de raad is ook iets positiefs te melden over de brandweer: het aantal woninginspecties in fors toegenomen. De doelstelling van 10.000 voor 2017 gaat mogelijk ruimschoots gehaald worden. In het eerste halfjaar werden er namelijk al ruim 5800 woningen geïnspecteerd.