Rekenkamer wil dat gemeente leningen gaat verstrekken aan huizenkopers

Een lening om zo ook met een beperkt inkomen een huis te kunnen kopen in de stad. De Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) wil dat de gemeente op die manier de balans op de verstoorde huizenmarkt in de stad gaat herstellen.

In een gisteren uitgebracht rapport adviseert de RMA de gemeente een aantal maatregelen te nemen. Zo moet de lening verstrekt worden aan huizenkopers die daarmee het gat kunnen overbruggen tussen wat ze maximaal van de bank kunnen lenen en de aankoopprijs van hun gewenste huis. Volgens de RMA zou die gemeentelijke lening gegeven moeten worden aan mensen met een laag of middeninkomen. Amsterdam kende eerder een starterslening. Maar toen het geld daarvoor in 2013 op was, werd die lening weer afgeschaft.

Lees ook: Duurdere woningen en minder nieuwbouw: ontwikkelaars waarschuwen gemeente voor bouwregels

Doorstroming te laag
Maar ook voor de huurmarkt doet de RMA een aantal adviezen. Zo concludeert de RMA dat de doorstroming vanuit sociale huurwoningen te laag blijft en dat mensen die alleen een sociale huurwoning kunnen betalen, vaak lang moeten wachten. Omdat doorstroming niet verplicht kan worden gemaakt, adviseert de RMA om meer sociale huurwoningen te bouwen. Dat geldt trouwens ook voor middeldure huurwoningen, daarvan zijn er ook te weinig.

Verder wil de RMA dat de gemeente meer druk uitoefent om huren niet te hard te laten stijgen en moet het voor gezinnen met veel kinderen makkelijker worden om een grotere woning te krijgen.

Lees ook: Weer te weinig sociale huurwoningen gebouwd: 'Corporaties moeten inhaalslag maken'

'Welke bewoners in Amsterdam'
In het rapport staat ook dat de gemeente met een 'discussienota' moet starten. 'Daarin moeten vragen gesteld worden die spelen rondom marktwerking en regulering, tussen sturen op een bepaalde samenstelling van de bevolking of juist niet en tussen het afschermen van de Amsterdamse woningmarkt of het openhouden daarvan. Een belangrijk startpunt is de vraag aan welke bewoners Amsterdam een thuis wil bieden', schrijft de RMA.

Volgens de RMA wil de gemeente alle adviezen overnemen. Maar kunnen er pas keuzes gemaakt worden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart komend jaar.