Start van hoofdcontent

Stad

nl

Saadia ait-Taleb schuldig aan plichtsverzuim; strafontslag niet ingetrokken

21 december 2017, 14.08 uur · Aangepast 21 december 2017, 16.35 uur · Foto: AT5

Saadia ait-Taleb heeft op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling gewekt en zich daarmee schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. Dat heeft de rechter vanmiddag geoordeeld. Het besluit van de gemeente om de ambtenaar te ontslaan wordt niet opgeschort.

Ait-Taleb - die sinds 2016 bij de gemeente werkte - kreeg strafontslag omdat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Volgens haarzelf zijn de verhalen enorm opgeblazen.

De rechter is het daar niet mee eens. Volgens hem heeft het College terecht geoordeeld dat sprake is van belangenverstrengeling en 'dat deze gedraging plichtsverzuim oplevert. Of de maatregel van strafontslag de juiste was acht de rechtbank nog niet bewezen, daarvoor willen zij meer toelichting van de gemeente.

Lees ook: Saadia ait-Taleb in tranen tijdens rechtszaak: 'Het is enorm opgeblazen'

Eind augustus legde burgemeester Van der Laan haar ontslag nog uit aan de raad. 'Deze belangenverstrengeling bestond eruit dat de medewerker, in strijd met de gemeentelijke regelgeving en gedragscode, opdrachten heeft gegund aan een persoon voor uiteenlopende rollen en via verschillende bedrijven, waar zij privé een relatie mee heeft (gehad)', schreef wijlen burgemeester Van der Laan toen.

Lees ook: Felle strijd tussen Saadia a. T. gaat verder in rechtszaal

De topambtenaar werd op 31 augustus op staande voet ontslagen. Het werd een grote zaak in de media en de lokale politiek, vooral omdat ze een hoge functie had op de anti-radicaliseringsafdeling van de gemeente. Ook werd gesuggereerd dat ze slachtoffer was geworden van een witwasoperatie in de Stopera.