Onrust onder kooplieden op Dappermarkt door gebruik logo

Er is enige tijd onrust geweest onder de marktkooplieden op de Dappermarkt nadat een marktkoopman enige tijd het logo van de markt claimde.

De gemoederen liepen zo hoog op dat de rechter werd ingeschakeld. De zaak is inmiddels toch ingetrokken, nu de marktkoopman heeft besloten niet langer het auteurs- en merkrecht te claimen op het logo van de Dappermarkt. Volgens een vereniging en een stichting die de belangen van ondernemers op en rond de Dappermarkt behartigen, had hij dat namelijk ten onrechte gedaan.

Lees ook: Kooplieden willen Dappermarkt in eigen beheer krijgen

De situatie zorgde voor onrust op de markt. Maar de betreffende marktkoopman heeft inmiddels een verklaring ondertekend dat hij dat recht niet (meer) heeft. Er is op dit punt daarom ook geen vonnis meer nodig van de rechter. Eisers mogen zich nog wel uitlaten over de schade die zij hebben geleden door het handelen van de marktkoopman. De procedure is dus nog niet klaar.

Initialiseren Google Maps
  • Kaart
  • Street view
  • Als er geen beeld verschijnt, is de locatie te ver weg van een street view locatie