Start van hoofdcontent

Stad

nl

Brandweercommandant Leen Schaap: 'Ik heb heel, heel veel stront over me heen gekregen'

23 april 2018, 21.24 uur · Aangepast 1 juni 2018, 10.49 uur

In 2016 kreeg oud-politiecommissaris Leen Schaap de taak om bij de brandweer de strijd aan te gaan met de mannencultuur. Hoewel dat soms behoorlijk stroef gaat, heeft hij bijgetekend tot 2022 om meer diversiteit bij de brandweer te realiseren. 'Ik zie dat de cultuur kantelt.'

Toen Schaap medio 2016 aantrad als brandweercommandant, werd hem per brief de toegang tot sommige kazernes ontzegd. Weinig brandweerlui stonden te juichen om de cultuuromslag die hij in de door macho's geregeerde wereld teweeg wilde brengen. Slechts een klein groepje, bestaande uit eenlingen, stond open voor zijn ideeën.

Lees ook: Leen Schaap blijft nog zeker drie jaar brandweercommandant

Nu, twee jaar later, is het tij volgens Schaap aan het keren. 'Ik zie dat de cultuur kantelt, ik zou niet bijtekenen als ik dacht dat ik aan een dood paard trok.' En die cultuuromslag is nog steeds hard nodig, vindt de commandant. De mannencultuur was toen hij aantrad ondoordringbaar en leidde zelfs tot relletjes.

Dildo in la
Er werd bijvoorbeeld recent nog een dildo in de la van één van de weinige brandweervrouwen gelegd. Toch zien een aantal brandweermannen dat nog steeds als grapjes. 'Ik spreek steeds meer mensen die vinden dat ik goed werk doe, maar de groep die tegenwerkt is dermate hard dat ze nog wel de boventoon voeren. Ik ken ze bij naam. Het zijn oudere mannen wiens vader en grootvader ook brandweerman waren.'

Lees ook: Brandweercommandant: 'Tolereer geen enkele vorm van discriminatie of racisme'

Schaap laat zich er niet door tegenhouden. Voor de komende drie jaar heeft hij een paar belangrijke doelen: hij wil van de 24-uursdiensten af en wil in 2019 met 8-uursdiensten experimenteren. Daarnaast wil hij meer vrouwen aannemen, al wil hij nog geen aantallen noemen.

Geen vrouwenquotum
'Toen ik hier kwam werken, waren vijf van de vijfhonderd brandweerlieden vrouw. Nu zijn dat er elf geworden. Binnenkort worden het er nog veel meer, ik wil geen getallen leidend laten zijn, maar ik ga iemand aanstellen die zich op de diversiteit gaat richten.'

Toch is nog steeds niet iedereen blij met die veranderingen. Hoewel hij net zijn nieuwe contract heeft getekend, hangen er geen slingers op kantoor. 'Er zijn genoeg mensen die dit allemaal niet zien zitten. Ik heb heel, heel veel stront over me heen gekregen de afgelopen jaren en krijg daar ook nog dagelijks mee te maken.'