Start van hoofdcontent

Cultuur

nl

Omwonenden Museumplein willen geen 'elitesport' polo en besloten Fashion Week

20 augustus 2018, 23.20 uur

De Vereniging Buurtbelang Museumplein wil af van het jaarlijkse polotoernooi dat sinds 2015 op het plein wordt gehouden. Ze vinden het evenement 'te commercieel' en hebben daarom een zienswijze ingediend om het evenement in de toekomst te weren.

'Dat is standenmaatschappij', foetert buurtbewoner Joris Marsman over het balspel polo, waarbij twee teams van vier ruiters het tegen elkaar opnemen en een kleine bal met een mallet in het doel van de tegenstander moeten slaan. 'Dat is kasten, dat is India, dat is Engeland', zet hij zijn tirade voort. 'En dat is niet Amsterdam.' 

Lees ook: Grote zandbak op Museumplein voor polo-evenement

Bovendien schrijft stadsdeel Zuid voor dat evenementen op het plein moeten passen bij het karakter van de culturele instellingen op het plein. 'Als u naar het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het Concertgebouw kijkt, komt dan spontaan bij u een beeld op van een polo-ruiter?', luidt de retorische vraag van omwonende Egbert Dommering. 'Ik denk het niet.' 

'Kennismaken met onbekende sport'
Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel is juist blij met het polo-evenement, omdat het Amsterdammers in de gelegenheid stelt kennis te maken met een relatief onbekende sport. 'Gratis toegankelijk, een tribune voor 2.500 mensen, die daar kunnen gaan zitten en kennismaken. Ik vind het fantastisch als er zulke initiatieven zijn.' 

De eerstvolgende mogelijkheid om kennis te maken met de sport is in het weekend van 28 tot en met 30 september. In tegenstelling tot het polo-evenement kom je bij de Amsterdam Fashion Week niet binnen zonder kaartje, en daarmee voldoet ook dat evenement volgens omwonenden niet aan de eisen die worden gesteld aan evenementen op het Museumplein.  

'Oneigenlijk gebruik openbare ruimte'
'De Fashion Week is grotendeels een besloten activiteit die alleen op uitnodiging kan worden bijgewoond', leest Dommering voor. 'We zeggen dus 'oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte'.'  Stadsdeelvoorzitter Capel stelt dat Amsterdammers gebruik moeten kunnen maken van de openbare ruimte. 'We bekijken iedere aanvraag goed, en laten zienswijzen van bewoners meewegen.'

Overigens is er - in tegensteling tot wat de Amsterdam Fasion Week eerder meldde - nog geen vergunning afgegeven voor het evenement op het plein. Volgens stadsdeelvoorzitter Capel is dat misverstand het gevolg van een communicatiefout, zo liet hij eerder vandaag aan AT5 weten. 

Lees ook: Vergunning Amsterdam Fashion Week op Museumplein toch nog niet zeker

'Deze brief ging over een zienswijze die door een bewoner is ingediend en die wij natuurlijk serieus nemen. Zij werden in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Wat in deze brief niet goed staat, is dat erop gewezen wordt dat de vergunning al is verleend. Dat is niet zo, hij is in behandeling.'