Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Plannen voor 2019: 1000 parkeerplekken weg en mystery guests tegen discriminatie

19 september 2018, 10.50 uur · Aangepast 19 september 2018, 12.02 uur

Het college heeft in mei een ambitieus coalitieakkoord gepresenteerd en woensdagochtend de begroting hiervoor. Maar wat gaat het stadsbestuur in 2019 concreet realiseren? Op korte termijn verdwijnen er al duizend parkeerplaatsen en komt er een tweede fietsring van de Ceintuurbaan naar de Bilderdijkstraat. Ook hoopt het college op 1 januari 2019 voor een deel de 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers te kunnen openen.

Begin volgend jaar komt het stadsbestuur met voorstellen om de stad meer autoluw te maken. Op korte termijn verdwijnen er al duizend parkeerplaatsen. Waar is nog niet bekend. Er komt een tweede fietsring, waar de auto dus 'te gast' is van de Ceintuurbaan in Zuid tot en met de Bilderdijkstraat in Oud-West. Begin volgend jaar moet duidelijk worden hoe die er precies uit komt te zien. Ook komen er grotere fietsenstallingen bij de stations Bijlmer, Centraal en Zuid.

Burger meer te zeggen
De coalitie wil graag dat burgers meer participeren in het besturen van de stad. Concreet gaat dit betekenen dat er gestart wordt met twee pilots met buurtrechten en buurtbudgetten. Wat de twee pilots precies gaan inhouden, is niet bekend. Maar de bedoeling is dat ze in de tweede helft van 2019 starten. Amsterdammers moeten ook meer te zeggen krijgen onder andere bij het maken van aardgasvrije wijken.

Begin van 24-uursopvang
Een belangrijke belofte uit het coalitieakkoord is de 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De realisatie daarvan verloopt moeizaam. Wethouder Rutger Groot Wassink zegt nu te hopen dat vanaf 1 januari de eerste opvang open kan. Maar dat zullen niet al de 500 plekken zijn waarop de wethouder had ingezet.

Lees ook: Begroting: flinke lastenverzwaring en veel geld voor extra handhaving

Mystery guests tegen discriminatie
Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, wil wethouder Groot Wassink mystery guests inzetten bij bedrijven. Ook wil het stadsbestuur de aangiftebereidheid bevorderen om discriminatie en racisme tegen te gaan. De eerste plannen moeten al eind dit jaar van start gaan.

Strengere milieuzones en afval scheiden
Duurzaamheid en klimaat is vanzelfsprekend een belangrijk punt voor de coalitie. Het plan is om in de tweede helft van volgend jaar een lokaal klimaatakkoord op te stellen. Ook komen er concrete plannen om de huidige milieuzones voor sterk vervuilende auto's verder uit te breiden en aan te scherpen. Ook komen er meer oplaadpunten voor elektrische auto's bij.

Op IJburg wordt begonnen met het inzamelen van GFT. In 2003 mislukte nog een proef met GFT in de stad. Amsterdammers haalden hun neus op voor de regels van afval scheiden en veel troep belandde in de verkeerde bakken. Compost werd daardoor onbruikbaar. Deze proef was toen in Geuzenveld.